ข่าวอินโฟเควสท์
13:02 ผอ. IMF ขานรับความคืบหน้าเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ เรียกร้องทั่วโลกสร้างสันติภาพการค้า   นางคริสตาลินา จอร์จีวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเท…
13:00 BAY และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 6.56 พันลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นส…
12:55 "ปิยบุตร" ระบุพรรคยังไม่มีมติโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ขอรอประชุมสภาฯ เสร็จก่อน เชื่อส.ส.พรรคยึดอุดมการณ์   นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนา…
12:53 (เพิ่มเติม) ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.ย.ที่ 92.1 จาก 92.8 ใน ส.ค. ต่ำสุดรอบ 12 เดือน รับผลกระทบศก.โลก   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย…
12:46 (เพิ่มเติม) นายกฯ พอใจภาพรวมอภิปรายงบปี 63 วันแรก เตรียมพร้อมอารมณ์และข้อมูลชี้แจงสภาฯ วันที่สอง   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว…

สวนดุสิตโพล: กระแสการเมืองไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- อังคารที่ 9 เมษายน 2562 11:04:34 น.
สถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้ ยังคงมีความเคลื่อนไหวร้อนแรง ทิศทางการเมืองไทยยังไม่นิ่งและขาดความชัดเจน ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล

ว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น

ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,257 คน ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “กระแส/ทิศทางการเมืองไทย” ณ วันนี้

อันดับ 1   ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน ยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ       40.12%

อันดับ 2   ยังไม่เป็นประชาธิปไตย ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น                           32.86%

อันดับ 3   มีความขัดแย้ง โจมตีกันไปมา สถานการณ์ทางการเมืองร้อนแรงมากขึ้น              23.49%

อันดับ 4   บ้านเมืองไม่เดินหน้า กระทบต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ                   15.42%

อันดับ 5   หากมีการจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น                            14.01%

2. ประชาชนเป็นห่วง/วิตกเกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้ ในเรื่องใดบ้าง

อันดับ 1   สภาพเศรษฐกิจ                                                      41.08%

เพราะ    เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น การค้าการลงทุนหยุดชะงัก ค่าครองชีพสูง มีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ

อันดับ 2   ความไม่โปร่งใส ทุจริต คอรัปชั่น                                         31.93%

เพราะ    การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์มีอยู่ทุกที่ มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย สื่อต่างๆ
นำเสนอข่าวเป็นระยะๆ  ฯลฯ

อันดับ 3   ความขัดแย้ง การเคลื่อนไหวประท้วง                                       26.44%

เพราะ    ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เสียประโยชน์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ถือทิฐิ ต้องการเอาชนะ ฯลฯ

อันดับ 4   การเลือกตั้ง                                                         15.00%

เพราะ    คะแนนไม่ชัดเจน มีการเลือกตั้งซ่อม มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาล กระทบต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่น ฯลฯ

อันดับ 5   การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ /รัฐธรรมนูญ                          11.71%

เพราะ    มีช่องโหว่ ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ สองมาตรฐาน เป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกิดการต่อต้าน ฯลฯ
3. ประชาชนคิดว่ากระแสความขัดแย้งทางการเมืองไทย ณ วันนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร

อันดับ 1       อำนาจและผลประโยชน์                                            54.23%

แนวทางแก้ไข   กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมต้องเข้มแข็ง บทลงโทษรุนแรง มีการตรวจสอบ
คานอำนาจ ฯลฯ

อันดับ 2       กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจ /นักการเมือง                                    28.10%

แนวทางแก้ไข   ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยกันตรวจสอบ ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  ฯลฯ

อันดับ 3       ความคิดเห็น/แนวความคิด/ทัศนคติ                                    16.73%

แนวทางแก้ไข   ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ต้องทำให้เห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจน ฯลฯ

อันดับ 4       การแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย                                        13.25%

แนวทางแก้ไข   ต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี จัดกิจกรรมดีๆ ที่เสริมสร้างความปรองดอง
มีคนกลางไกล่เกลี่ย  ฯลฯ

อันดับ 5       การกล่าวหา ใส่ร้ายโจมตี                                          10.62%

แนวทางแก้ไข   ควรมีหลักฐานอ้างอิง ชัดเจน ตรวจสอบได้ กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
4. ประชาชนคิดว่าคนไทยควรทำอย่างไร? บ้านเมือง ณ วันนี้ จึงจะสงบและก้าวหน้าต่อไปได้

อันดับ 1   ทุกคนทุกฝ่ายต้องสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ                                    51.35%

อันดับ 2   เคารพกฎหมาย ทำตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ                                 29.38%

อันดับ 3   ลดทิฐิ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน                                        20.31%

อันดับ 4   ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี                                            18.13%

อันดับ 5   ไม่ออกมาเคลื่อนไหว ทะเลาะเบาะแว้ง                                    14.90%

5. ณ วันนี้ ประชาชนหวังพึ่งใคร เพื่อให้บ้านเมืองมีความสุขความเจริญ

อันดับ 1   พึ่งตนเอง                                                          36.55%

อันดับ 2   ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป                                 32.73%

อันดับ 3   นักการเมือง /ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้ง                                       27.31%

อันดับ 4   ประชาชนคนไทยทุกคน                                                 19.78%

อันดับ 5   บุคคลที่เป็นกลาง และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย                             18.07%

--สวนดุสิตโพล--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง