สวนดุสิตโพล: “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง

ข่าวผลสำรวจ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 10:49 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง

นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม แต่สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งยังคงร้อนแรงเป็นที่ จับตามองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเลือกตั้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนรอคอยหลังจากการเลือกตั้งผ่านมา 1 เดือนเต็ม คืออะไร?
อันดับ 1 รัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ 40.71%
อันดับ 2 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 32.03%
อันดับ 3 การประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง 25.96%
อันดับ 4 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีขึ้น เป็นประชาธิปไตย 17.18%
อันดับ 5 มีการบริหารงานที่ชัดเจน ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ 16.62%
2. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ“สถานการณ์ทางการเมือง” ก่อนเลือกตั้ง และ หลังเลือกตั้ง ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
สิ่งที่ดีขึ้น ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 มีการเลือกตั้ง ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิของตนเอง 38.44%
อันดับ 2 จะได้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง 24.73%
อันดับ 3 ประชาชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ตื่นตัว สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น 19.35%
อันดับ 4 ได้นักการเมืองใหม่ๆ เข้ามาทำงาน 11.29%
อันดับ 5 บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย 7.80%
สิ่งที่แย่ลง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ปัญหาการเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติ 36.47%
อันดับ 2 สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 24.27%
อันดับ 3 การโจมตีทางการเมือง ความขัดแย้งของนักการเมือง 21.37%
อันดับ 4 การทุจริตคอรัปชั่น ความไม่โปร่งใส 14.40%
อันดับ 5 เสถียรภาพทางการเมือง ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน 12.54%
3. ความสับสนทางการเมือง “ก่อนเลือกตั้ง” กับ หลังเลือกตั้ง เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 สับสนพอๆ กัน 47.33%
เพราะ กกต. ไม่มีความชัดเจน เกี่ยวข้องกับการตีความตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มีการปล่อยข่าวลวง
ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ฯลฯ
อันดับ 2 “หลังเลือกตั้ง” สับสนมากกว่า 33.98%
เพราะ การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน การจับขั้วทางการเมือง
ของพรรคการเมืองต่างๆ มีการร้องเรียนให้นับคะแนนใหม่ ยังไม่มี
ข้อสรุปของการหาสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ฯลฯ
อันดับ 3 “ก่อนเลือกตั้ง” สับสนมากกว่า 18.69%
เพราะ มีกระแสข่าวเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเลื่อนวันเลือกตั้ง
บัตรลงคะแนน ยุบพรรคการเมือง ผู้สมัครย้ายพรรค การแข่งขันของ
พรรคการเมืองต่างๆ ในการลงพื้นที่หาเสียง ฯลฯ
4. สิ่งที่ประชาชนอยากบอก กับ “นักการเมืองไทย” คือ
อันดับ 1 เป็นนักการเมืองที่ดี ทำตามหน้าที่ รักษาสัญญา 50.12%
อันดับ 2 ยุติการทะเลาะแบะแว้ง ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีกันไปมา 31.43%
อันดับ 3 ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า 21.48%
อันดับ 4 เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดูแลเอาใจใส่ประชาชน 17.51%
อันดับ 5 เคารพกฎหมาย ยึดหลักประชาธิปไตย 9.35%
สวนดุสิตโพล: “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง

--สวนดุสิตโพล--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ