สวนดุสิตโพล: “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง

ข่าวผลสำรวจ Monday April 29, 2019 10:49 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง

นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม แต่สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งยังคงร้อนแรงเป็นที่ จับตามองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเลือกตั้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนรอคอยหลังจากการเลือกตั้งผ่านมา 1 เดือนเต็ม คืออะไร?
สวนดุสิตโพล: “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง
อันดับ 1  รัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่                40.71%
อันดับ 2  การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น       32.03%
อันดับ 3  การประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง                25.96%
อันดับ 4  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีขึ้น เป็นประชาธิปไตย        17.18%
อันดับ 5  มีการบริหารงานที่ชัดเจน ทำตามนโยบายที่ให้ไว้           16.62%

2. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ“สถานการณ์ทางการเมือง” ก่อนเลือกตั้ง และ หลังเลือกตั้ง ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

สิ่งที่ดีขึ้น ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  มีการเลือกตั้ง ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิของตนเอง         38.44%
อันดับ 2  จะได้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง         24.73%
อันดับ 3  ประชาชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ตื่นตัว สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น      19.35%
อันดับ 4  ได้นักการเมืองใหม่ๆ เข้ามาทำงาน               11.29%
อันดับ 5  บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย                7.80%

สิ่งที่แย่ลง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  ปัญหาการเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติ                36.47%
อันดับ 2  สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน           24.27%
อันดับ 3  การโจมตีทางการเมือง ความขัดแย้งของนักการเมือง        21.37%
อันดับ 4  การทุจริตคอรัปชั่น ความไม่โปร่งใส               14.40%
อันดับ 5  เสถียรภาพทางการเมือง ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน         12.54%

3. ความสับสนทางการเมือง “ก่อนเลือกตั้ง” กับ หลังเลือกตั้ง เป็นอย่างไร?
อันดับ 1  สับสนพอๆ กัน                       47.33%
เพราะ กกต. ไม่มีความชัดเจน เกี่ยวข้องกับการตีความตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มีการปล่อยข่าวลวง
ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ฯลฯ
อันดับ 2  “หลังเลือกตั้ง” สับสนมากกว่า                 33.98%
เพราะ การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน การจับขั้วทางการเมือง
ของพรรคการเมืองต่างๆ มีการร้องเรียนให้นับคะแนนใหม่ ยังไม่มี
ข้อสรุปของการหาสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ฯลฯ
อันดับ 3  “ก่อนเลือกตั้ง” สับสนมากกว่า                 18.69%
เพราะ มีกระแสข่าวเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเลื่อนวันเลือกตั้ง
บัตรลงคะแนน ยุบพรรคการเมือง ผู้สมัครย้ายพรรค การแข่งขันของ
พรรคการเมืองต่างๆ ในการลงพื้นที่หาเสียง ฯลฯ

4. สิ่งที่ประชาชนอยากบอก กับ “นักการเมืองไทย” คือ
อันดับ 1  เป็นนักการเมืองที่ดี ทำตามหน้าที่ รักษาสัญญา           50.12%
อันดับ 2  ยุติการทะเลาะแบะแว้ง ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีกันไปมา         31.43%
อันดับ 3  ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า   21.48%
อันดับ 4  เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดูแลเอาใจใส่ประชาชน        17.51%
อันดับ 5  เคารพกฎหมาย ยึดหลักประชาธิปไตย               9.35%

--สวนดุสิตโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ