ข่าวอินโฟเควสท์
12:18 พลัสฯ พบคอนโดฯทำเลสุขุมวิทตอนกลางกลับมาเป็นที่สนใจจากเดิมกระจุกตัวโซนสุขุมวิทตอนต้น-CBD   นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒ…
12:16 ก.ล.ต.เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่งในอินโดฯ ก่อนซื้อ-ขายหุ้น EARTH   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท…
12:13 SISB เชื่อได้เข้าคำนวณดัชนี sSET Index ในช่วง H2/62 ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุน   นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสไอเอสบี (SIS…
12:07 ก.ล.ต.เตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้น Tian Tian Ventures /TTGO /TTV เตรียมฟันผิดกม.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล…
12:03 ACG ตั้งเป้ารายได้ปี 62 ไม่ต่ำกว่า 3 พันลบ.เตรียมเปิดทำการ 2 สาขาใหม่ช่วง H2/62 ในภาคเหนือ-ตะวันออก   นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท…

สวนดุสิตโพล: “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 10:49:27 น.

นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม แต่สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งยังคงร้อนแรงเป็นที่

จับตามองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเลือกตั้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2562

สรุปผลได้ ดังนี้
1. สิ่งที่ประชาชนรอคอยหลังจากการเลือกตั้งผ่านมา 1 เดือนเต็ม คืออะไร?

อันดับ 1   รัฐบาลใหม่  นายกรัฐมนตรีคนใหม่                               40.71%

อันดับ 2   การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น             32.03%

อันดับ 3   การประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง                               25.96%

อันดับ 4   การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีขึ้น เป็นประชาธิปไตย                17.18%

อันดับ 5   มีการบริหารงานที่ชัดเจน ทำตามนโยบายที่ให้ไว้                     16.62%

2. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ“สถานการณ์ทางการเมือง” ก่อนเลือกตั้ง และ หลังเลือกตั้ง ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
สิ่งที่ดีขึ้น ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1   มีการเลือกตั้ง ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิของตนเอง                 38.44%

อันดับ 2   จะได้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง                 24.73%

อันดับ 3   ประชาชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ตื่นตัว สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น            19.35%

อันดับ 4   ได้นักการเมืองใหม่ๆ เข้ามาทำงาน                             11.29%

อันดับ 5   บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย                               7.80%

สิ่งที่แย่ลง ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1   ปัญหาการเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติ                               36.47%

อันดับ 2   สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน                     24.27%

อันดับ 3   การโจมตีทางการเมือง ความขัดแย้งของนักการเมือง                21.37%

อันดับ 4   การทุจริตคอรัปชั่น ความไม่โปร่งใส                             14.40%

อันดับ 5   เสถียรภาพทางการเมือง ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน                 12.54%

3. ความสับสนทางการเมือง “ก่อนเลือกตั้ง” กับ หลังเลือกตั้ง เป็นอย่างไร?

อันดับ 1   สับสนพอๆ กัน                                             47.33%

เพราะ กกต. ไม่มีความชัดเจน เกี่ยวข้องกับการตีความตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มีการปล่อยข่าวลวง
ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ฯลฯ

อันดับ 2   “หลังเลือกตั้ง” สับสนมากกว่า                                 33.98%

เพราะ การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน การจับขั้วทางการเมือง
ของพรรคการเมืองต่างๆ มีการร้องเรียนให้นับคะแนนใหม่ ยังไม่มี
ข้อสรุปของการหาสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ฯลฯ

อันดับ 3   “ก่อนเลือกตั้ง” สับสนมากกว่า                                 18.69%

เพราะ มีกระแสข่าวเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเลื่อนวันเลือกตั้ง
บัตรลงคะแนน ยุบพรรคการเมือง ผู้สมัครย้ายพรรค การแข่งขันของ
พรรคการเมืองต่างๆ ในการลงพื้นที่หาเสียง ฯลฯ
4. สิ่งที่ประชาชนอยากบอก กับ “นักการเมืองไทย” คือ

อันดับ 1   เป็นนักการเมืองที่ดี ทำตามหน้าที่ รักษาสัญญา                      50.12%

อันดับ 2   ยุติการทะเลาะแบะแว้ง ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีกันไปมา                 31.43%

อันดับ 3   ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า      21.48%

อันดับ 4   เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดูแลเอาใจใส่ประชาชน               17.51%

อันดับ 5   เคารพกฎหมาย ยึดหลักประชาธิปไตย                             9.35%

--สวนดุสิตโพล--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง