สวนดุสิตโพล: ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่

ข่าวผลสำรวจ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:35 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 การจัดตั้งรัฐบาล จึงเป็นที่จับตามองของสังคม โดยเฉพาะประชาชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างก็มีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่” จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คน ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล ณ วันนี้
อันดับ 1 มีแต่การแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย 61.45%
อันดับ 2 ควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง 20.77%
อันดับ 3 การจัดตั้งรัฐบาลย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกฯ 12.46%
อันดับ 4 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 11.69%
อันดับ 5 อยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.08%
2. “จุดเด่น” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “พึงพอใจ” คือ
อันดับ 1 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 42.86%
อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง 40.00%
อันดับ 3 ได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล มีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงาน 23.85%
3. “จุดอ่อน” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ” คือ
อันดับ 1 ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ 56.08%
อันดับ 2 จัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควต้ากัน เห็นแก่พวกพ้อง 36.17%
อันดับ 3 ไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ 20.24%
4. “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด
อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 64.52%
อันดับ 2 ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ 52.78%
อันดับ 3 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตรวจสอบการทำงานได้ 48.81%
อันดับ 4 แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง เป็นประชาธิปไตย 18.67%
อันดับ 5 พัฒนาการคมนาคม ระบบขนส่ง การจราจร 16.90%
5. เรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ “สมหวัง” “ผิดหวัง” กับ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ
เรื่องที่คิดว่าจะ “สมหวัง”
อันดับ 1 ได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง 41.78%
อันดับ 2 ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ 35.50%
อันดับ 3 บ้านเมืองอยู่ในความสงบ เรียบร้อย 28.40%
เรื่องที่คิดว่าจะ “ผิดหวัง”
อันดับ 1 ได้นักการเมืองหน้าเดิม ๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 50.37%
อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก 35.16%
อันดับ 3 ไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ ทำงานล่าช้า 25.81%
6. ประชาชนอยากฝากบอกอะไร? กับ รัฐบาลใหม่ ณ วันนี้
สิ่งที่อยากฝากบอก “นายกรัฐมนตรี”
อันดับ 1 พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 54.06%
อันดับ 2 เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน 40.52%
อันดับ 3 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำตามนโยบายที่หาเสียง 27.61%
สิ่งที่อยากฝากบอก “คณะรัฐมนตรี”
อันดับ 1 ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง 56.31%
อันดับ 2 ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ 42.80%
อันดับ 3 ไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง 31.59%
--สวนดุสิตโพล--

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ