สวนดุสิตโพล: “ปัญหาการเมืองไทย”ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday July 1, 2019 09:07 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ปัญหาการเมืองไทย”ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ มีข่าวต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะข่าวด้านการเมืองตั้งแต่ช่วงก่อนจะมีการเลือกตั้ง จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่การเมืองก็ยังคงอึมครึมไม่ชัดเจน ส่งผลให้สังคม ประชาชนมีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมาย เพื่อสะท้อนความ คิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง และเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,327 คน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: “ปัญหาการเมืองไทย”ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้
“10 อันดับ” ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้
อันดับ 1  การจัดตั้งรัฐบาล /เก้าอี้รัฐมนตรี                      46.87%
เพราะ ยังไม่เห็นความชัดเจน ใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่
คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ
อันดับ 2  การทุจริตคอรัปชั่น                           38.28%
เพราะ มีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือ
ตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ฯลฯ
อันดับ 3  ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562                     33.38%
เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนนสูตรคำนวณ
ไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯ
อันดับ 4  การบริหารประเทศของรัฐบาล /นโยบายประชารัฐ               26.53%
เพราะ ประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หา
เสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ
อันดับ 5  ที่มา 250 ส.ว./บทบาทและอำนาจหน้าที่                   25.62%
เพราะ หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง
เครือญาติ ทำไม ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ได้ ฯลฯ
อันดับ 6  การบังคับใช้กฎหมาย /กฎหมายรัฐธรรมนูญ                  22.31%
เพราะ มีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ
ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ
อันดับ 7  ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. /ถือหุ้นสื่อ                     21.85%
เพราะ ควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน
ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน ฯลฯ
อันดับ 8  การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่                   19.74%
เพราะ ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง
ของกิน-ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 9  การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ                     17.33%
เพราะ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้
มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ
อันดับ 10 คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง                      14.77%
เพราะ เป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์
สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ