ข่าวอินโฟเควสท์
17:25 ตำรวจฮ่องกงตั้งแนวป้องกันสถานีรถไฟหลักไปสนามบิน ป้องกันผู้ประท้วงขัดขวางการเดินทาง   ตำรวจปราบจราจลฮ่องกงรวมตัวตั้งแนวป้องกันบริเวณสถานีรถไฟหลั…
16:08 AIIB เตรียมลงทุนในอาเซียน 1.09 พันล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ   นายจิน หลี่กุน ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐา…
14:19 หัวหน้าครม.ฮ่องกงเผยพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยอย่างจริงใจ   นายเช็ง คิน ชัง หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐป…
12:40 "มาเซราติ" เรียกคืนรถยนต์ 711 คันในจีน หลังพบปัญหาที่ไฟหน้า   บริษัทมาเซราติ ประกาศเรียกคืนรถยนต์นำเข้า 711 คันที่ขายในจีน หลังพบปัญหาไฟหน้าบกพ…
12:08 ญี่ปุ่นเตือนไต้ฝุ่น "ตาปาห์" อาจก่อคลื่นสูงและดินถล่มในทางตะวันตกของญี่ปุ่น   กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ออกประกาศเตือนว่า พายุไต้ฝุ่น "ตาปา…

สวนดุสิตโพล: “ปัญหาการเมืองไทย”ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 09:07:20 น.
ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ มีข่าวต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะข่าวด้านการเมืองตั้งแต่ช่วงก่อนจะมีการเลือกตั้ง

จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่การเมืองก็ยังคงอึมครึมไม่ชัดเจน ส่งผลให้สังคม ประชาชนมีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมาย เพื่อสะท้อนความ

คิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง และเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน “สวนดุสิตโพล”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,327 คน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

“10 อันดับ” ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1   การจัดตั้งรัฐบาล /เก้าอี้รัฐมนตรี                                           46.87%

เพราะ ยังไม่เห็นความชัดเจน ใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่
คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ

อันดับ 2   การทุจริตคอรัปชั่น                                                      38.28%

เพราะ มีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือ
ตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ฯลฯ

อันดับ 3   ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562                                          33.38%

เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนนสูตรคำนวณ
ไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯ

อันดับ 4   การบริหารประเทศของรัฐบาล /นโยบายประชารัฐ                              26.53%

เพราะ ประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หา
เสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ

อันดับ 5   ที่มา 250 ส.ว./บทบาทและอำนาจหน้าที่                                     25.62%

เพราะ หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง
เครือญาติ ทำไม ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ได้ ฯลฯ

อันดับ 6   การบังคับใช้กฎหมาย /กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                    22.31%

เพราะ มีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ
ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ

อันดับ 7   ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. /ถือหุ้นสื่อ                                         21.85%

เพราะ ควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน
ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน ฯลฯ

อันดับ 8   การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่                                      19.74%

เพราะ ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง
ของกิน-ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 9   การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ                                         17.33%

เพราะ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้
มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 10  คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง                                            14.77%

เพราะ เป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์
สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ
ที่มา: สวนดุสิตโพล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง