สวนดุสิตโพล: บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง

ข่าวผลสำรวจ Monday July 8, 2019 08:10 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมานั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนหวังว่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่อาจทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น แต่ก็ยังมี ความกังวลถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา โดยเฉพาะกรณีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีการเปิดเผยโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีรอบใหม่ล่าสุด ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมืองและมีความห่วงใยต่อบ้านเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,215 คน ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
1. หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เรื่องที่ประชาชน“สมหวัง” คือ
อันดับ 1  ประชาชน คนรุ่นใหม่ตื่นตัว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น             42.67%
อันดับ 2  ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย         38.00%
อันดับ 3  ผู้สมัครที่เลือกชนะเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ชอบได้ ส.ส.หลายคน         21.33%

2. หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เรื่องที่ประชาชน“ผิดหวัง” คือ
อันดับ 1  ปัญหาการทำงานของ กกต. การเลือกตั้งไม่โปร่งใส ประกาศผลล่าช้า        54.75%
อันดับ 2  ยังคงขัดแย้ง แตกแยก ถึงจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองได้   30.68%
อันดับ 3  เลือกตั้งผ่านมานานแล้วแต่ประเทศไม่เดินหน้า ยังไม่มีรัฐบาล           18.29%

3. บทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ประชาชนคิดว่า“เป็นประโยชน์”ต่อการเลือกตั้งครั้งต่อๆไป คือ
อันดับ 1  ต้องมีระบบตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส            43.63%
อันดับ 2  การทำหน้าที่ของ กกต.ต้องเป็นกลาง ตรวจสอบได้               33.05%
อันดับ 3  กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วยกันเป็นหูเป็นตา           26.00%
อันดับ 4  จะพิจารณาตัดสินใจเลือก ส.ส. ให้ละเอียดมากขึ้น ดูจากพฤติกรรม ส.ส.ในครั้งนี้   23.16%
อันดับ 5  ควรมีการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า จัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ         17.41%

4. สิ่งที่ประชาชน “ประทับใจ” ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ คือ
อันดับ 1  มีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้นักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ        47.18%
อันดับ 2  ประชาชนตื่นตัว คนรุ่นใหม่สนใจติดตามข่าวสารการเมืองไทยมากขึ้น         32.66%
อันดับ 3  เป็นรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคการเมือง มีนโยบายที่หลากหลาย          26.21%

5. สิ่งที่ประชาชน “อยากลืม” ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ คือ
อันดับ 1  การแบ่งโควต้า แย่งชิงตำแหน่งกัน เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง      43.39%
อันดับ 2  ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล ไม่คำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน     36.61%
อันดับ 3  ความล้มเหลวของระบบการเมืองไทย ได้นักการเมืองหน้าเดิม ๆ เข้ามาบริหารประเทศ 22.03%

6. การจัดโผ ครม. เพื่อจัดตั้งรัฐบาล ณ วันนี้ ประชาชนคาดการณ์ต่อการเมืองไทยในด้านต่างๆต่อไปนี้อย่างไร?
ข้อ  ประเด็น                     ดีขึ้น    แย่ลง   เหมือนเดิม
1  ความวุ่นวายทางการเมือง              4.92%   60.52%    34.56%
2  ความมั่นคงทางการเมือง/อายุรัฐบาล          9.74%   57.92%    32.34%
3  การทำงานเพื่อประชาชนของรัฐบาล          12.49%   47.96%    39.55%
4  การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน  15.95%   43.85%    40.20%
5  การปฏิบัติงานของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล     42.69%   26.13%    31.18%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ