สวนดุสิตโพล: บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง

ข่าวผลสำรวจ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 08:10 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมานั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนหวังว่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่อาจทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น แต่ก็ยังมี ความกังวลถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา โดยเฉพาะกรณีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีการเปิดเผยโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีรอบใหม่ล่าสุด ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมืองและมีความห่วงใยต่อบ้านเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,215 คน ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
1. หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เรื่องที่ประชาชน“สมหวัง” คือ
อันดับ 1 ประชาชน คนรุ่นใหม่ตื่นตัว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น 42.67%
อันดับ 2 ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 38.00%
อันดับ 3 ผู้สมัครที่เลือกชนะเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ชอบได้ ส.ส.หลายคน 21.33%
2. หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เรื่องที่ประชาชน“ผิดหวัง” คือ
อันดับ 1 ปัญหาการทำงานของ กกต. การเลือกตั้งไม่โปร่งใส ประกาศผลล่าช้า 54.75%
อันดับ 2 ยังคงขัดแย้ง แตกแยก ถึงจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองได้ 30.68%
อันดับ 3 เลือกตั้งผ่านมานานแล้วแต่ประเทศไม่เดินหน้า ยังไม่มีรัฐบาล 18.29%
3. บทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ประชาชนคิดว่า“เป็นประโยชน์”ต่อการเลือกตั้งครั้งต่อๆไป คือ
อันดับ 1 ต้องมีระบบตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส 43.63%
อันดับ 2 การทำหน้าที่ของ กกต.ต้องเป็นกลาง ตรวจสอบได้ 33.05%
อันดับ 3 กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วยกันเป็นหูเป็นตา 26.00%
อันดับ 4 จะพิจารณาตัดสินใจเลือก ส.ส. ให้ละเอียดมากขึ้น ดูจากพฤติกรรม ส.ส.ในครั้งนี้ 23.16%
อันดับ 5 ควรมีการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า จัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ 17.41%
4. สิ่งที่ประชาชน “ประทับใจ” ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 มีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้นักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ 47.18%
อันดับ 2 ประชาชนตื่นตัว คนรุ่นใหม่สนใจติดตามข่าวสารการเมืองไทยมากขึ้น 32.66%
อันดับ 3 เป็นรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคการเมือง มีนโยบายที่หลากหลาย 26.21%
5. สิ่งที่ประชาชน “อยากลืม” ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 การแบ่งโควต้า แย่งชิงตำแหน่งกัน เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 43.39%
อันดับ 2 ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล ไม่คำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 36.61%
อันดับ 3 ความล้มเหลวของระบบการเมืองไทย ได้นักการเมืองหน้าเดิม ๆ เข้ามาบริหารประเทศ 22.03%
6. การจัดโผ ครม. เพื่อจัดตั้งรัฐบาล ณ วันนี้ ประชาชนคาดการณ์ต่อการเมืองไทยในด้านต่างๆต่อไปนี้อย่างไร?
ข้อ ประเด็น ดีขึ้น แย่ลง เหมือนเดิม
1 ความวุ่นวายทางการเมือง 4.92% 60.52% 34.56%
2 ความมั่นคงทางการเมือง/อายุรัฐบาล 9.74% 57.92% 32.34%
3 การทำงานเพื่อประชาชนของรัฐบาล 12.49% 47.96% 39.55%
4 การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 15.95% 43.85% 40.20%
5 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล 42.69% 26.13% 31.18%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ