สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday August 19, 2019 09:10 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้

หลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นาน แต่สถานการณ์ทางการเมืองยังคงร้อนแรงมีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และจับตามองว่ารัฐบาลจะฝ่าวิกฤตการเมืองไปได้หรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมือง “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 อันดับ สถานการณ์การเมืองไทย” ณ วันนี้ ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด
สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้
อันดับ 1  ระเบิดในกทม.                              83.30%
เพราะ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัย วิตกกังวล
อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์อีก ฯลฯ
อันดับ 2  การแก้ไขรัฐธรรมนูญ                            65.59%
เพราะ เป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง ยังมีช่องโหว่หลายจุด เกรงว่าจะยืดเยื้อ
กฎหมายต้องเป็นกลาง มีความเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ
อันดับ 3  วิวาทะระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน                      64.94%
เพราะ มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งฝังรากลึก เป็นเรื่องของอำนาจ
และผลประโยชน์ มุมมองแนวคิด การทำงานที่แตกต่างกัน ฯลฯ
อันดับ 4  การถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรี                        56.60%
เพราะ เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนำมาโจมตี ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายกฯ โดยตรง ฯลฯ
อันดับ 5  การแยกตัวของพรรคเล็กบางพรรคจากรัฐบาล                   55.62%
เพราะ ส่งผลต่อเสถียรภาพและคะแนนเสียงของรัฐบาล รัฐบาลมีปัญหาเยอะ
โดยเฉพาะเรื่องการต่อรองตำแหน่งของพรรคเล็ก ฯลฯ

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการฝ่าวิกฤตทางการเมืองของรัฐบาล ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  ไม่ค่อยเชื่อมั่น                               38.70%
เพราะ รัฐบาลโดนเพ่งเล็งหลายเรื่อง ถูกคัดค้านต่อต้าน ไม่เป็นที่ยอมรับ
การเมืองมีแต่แก่งแย่ง ต่อรองตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เชื่อมั่น                                36.06%
เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ
ไม่มีเสถียรภาพ ก่อนที่จะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลก็มีปัญหามาโดยตลอด ฯลฯ
อันดับ 3  ค่อนข้างเชื่อมั่น                              19.27%
เพราะ เคยเป็นรัฐบาลมาก่อน มีประสบการณ์ทางการเมือง
ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง น่าจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ฯลฯ
อันดับ 4  เชื่อมั่นมาก                                5.97%
เพราะ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีพล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาล เชื่อว่านายกฯจะควบคุมสถานการณ์ได้ ฯลฯ

3. ใคร? ที่ประชาชนคิดว่าจะสามารถช่วยฝ่าวิกฤตทางการเมืองให้ผ่านไปได้
อันดับ 1  ประชาชน                                36.73%
เพราะ ประชาชนมีสิทธิมีเสียงตามระบอบประชาธิปไตย ควรรับฟังเสียงของประชาชน
ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ฯลฯ
อันดับ 2  ฝ่ายค้าน                                 27.46%
เพราะ มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล คอยคานอำนาจไม่ให้รัฐบาล
มีอำนาจมากเกินไป มีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆหลายคน ฯลฯ
อันดับ 3  ฝ่ายรัฐบาลโดยมีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำ                     21.86%
เพราะ มั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นในศักยภาพ มีความเป็นผู้นำ เด็ดขาด
รัฐบาลมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองอย่างเต็มที่ ฯลฯ
อันดับ 4  ทุกคนทุกฝ่าย                               13.95%
เพราะ หากทุกคนทุกฝ่ายนึกถึงส่วนรวม มีความสามัคคีปรองดอง
ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เชื่อว่าน่าจะฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ฯลฯ

4. ทำอย่างไร? การเมืองไทย ณ วันนี้ จึงจะผ่านพ้นวิกฤต
อันดับ 1  หยุดการทะเลาะเบาะแว้ง ถอยคนละก้าว รับฟังความเห็นต่างให้มากขึ้น          56.88%
อันดับ 2  ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง    49.32%
อันดับ 3  ช่วยกันปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง               21.94%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ