สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์

ข่าวผลสำรวจ Monday August 26, 2019 11:53 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์

จากที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม กรณีถวายสัตย์ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการ กระทำอันมิบังควรและต้องเร่งแก้ไขให้ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการยื่นซักฟอกกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ กรณี การถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่?
สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์
อันดับ 1  มีเหตุผลเพียงพอ                          77.20%
เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนจริง ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
อันดับ 2  มีเหตุผลไม่เพียงพอ                         22.80%
เพราะ อยากให้สนใจเรื่องการบริหารบ้านเมือง การแก้ปัญหาปากท้องให้กับ
ประชาชนมากกว่า เป็นการจ้องจับผิด หาเรื่องรัฐบาล เสียเวลา ฯลฯ

2. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์
อันดับ 1  เห็นด้วย                             66.72%
เพราะ เป็นเรื่องที่สำคัญ นายกฯควรชี้แจงอย่างเป็นทางการ อยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง
เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย                            18.67%
เพราะ อาจกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้ง ไม่เกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองให้แย่ลง ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่แน่ใจ                             14.61%
เพราะ เป็นประเด็นล่อแหลม ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบ ปัญหายังคงยืดเยื้อบานปลาย
ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงออกมาตอบโต้กันไปมา ฯลฯ

3. ประชาชนคิดว่าการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเกมการเมืองหรือไม่?
อันดับ 1  เป็นเกมการเมือง                          40.79%
เพราะ ต้องการสร้างกระแสทางการเมือง บีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก
เป็นการหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีรัฐบาล อยากให้มีการเลือกนายกฯ ใหม่ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เป็นเกมการเมือง                         34.97%
เพราะ ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม เมื่อนายกฯไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ก็ไม่ควรเพิกเฉย การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่แน่ใจ                             24.24%
เพราะ ควรดูที่เจตนาของฝ่ายค้านและความตั้งใจที่จะยื่นซักฟอกว่า
มีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด ข่าวมีหลายกระแส ทำให้สับสน ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าการซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างไร?
อันดับ 1  เชื่อมั่นลดลง                            62.14%
เพราะ เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์โดยตรง ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย
ไม่มั่นใจในการทำงาน รัฐบาลมีจุดอ่อนหลายอย่าง ฯลฯ
อันดับ 2  เชื่อมั่นเหมือนเดิม                          28.80%
เพราะ ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ส่งผลต่อการบริหารบ้านเมือง
ยังทำงานต่อไปได้ มีนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
อันดับ 3  เชื่อมั่นมากขึ้น                            9.06%
เพราะ หากมีการชี้แจงอย่างชัดเจน ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น น่าจะมีการเตรียมตัวมาดี ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณี การอภิปรายยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ คือ
ฝ่ายรัฐบาล
อันดับ 1  การตอบคำถาม การชี้แจง ต้องชัดเจนตรงประเด็น              46.75%
อันดับ 2  ตั้งใจรับฟังอย่างมีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่วู่วาม             34.15%
อันดับ 3  ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด รักษาสัญญา บริหารบ้านเมืองตามนโยบาย         18.29%
อันดับ 4  เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่ประชุม               13.82%
อันดับ 5  มีการเตรียมตัวที่ดี เตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน           10.16%

ฝ่ายค้าน
อันดับ 1  ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี สุภาพ                31.38%
อันดับ 2  เน้นเรื่องการทำงาน การดูแลประชาชน นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม       28.87%
อันดับ 3  เป็นฝ่ายค้านที่ดี เคารพกติกา ไม่ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ           26.36%
อันดับ 4  รักษาเวลา ไม่ยืดเยื้อ พูดให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย             19.67%
อันดับ 5  มีข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน เป็นประโยชน์                  15.06%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ