สวนดุสิตโพล: เปรียบเทียบผลงานระหว่าง “รัฐบาลประยุทธ์ 1” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 2”

ข่าวผลสำรวจ Monday October 7, 2019 08:01 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: เปรียบเทียบผลงานระหว่าง “รัฐบาลประยุทธ์ 1” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 2”

จากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่ 3 โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่อง และเป็นที่จับตามองว่าการบริหาร ประเทศของ“รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” จะดีกว่าหรือแย่กว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” หรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็น เชิงเปรียบเทียบในด้านผลงาน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ดีขึ้น
อันดับ 1 ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11%
สวนดุสิตโพล: เปรียบเทียบผลงานระหว่าง “รัฐบาลประยุทธ์ 1” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 2”
อันดับ 2  การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย          43.78%
อันดับ 3  มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง      30.67%

2. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่แย่ลง
อันดับ 1  การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง             67.87%
อันดับ 2  ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น             40.42%
อันดับ 3  ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง      22.43%

3. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ยังคงเหมือนๆเดิม
อันดับ 1  ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้        56.94%
อันดับ 2  ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม                 31.61%
อันดับ 3  การตรวจสอบการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ         28.55%

4. เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” เป็นอย่างไร?
อันดับ 1  เหมือนเดิม                          51.68%
เพราะ มาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่อง
จากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
อันดับ 2  แย่ลง                            41.70%
เพราะ เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมี
ความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ
อันดับ 3  ดีขึ้น                             6.62%
เพราะ พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” เร่งดำเนินการ คือ
อันดับ 1  การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น       65.24%
อันดับ 2  ลดภาษี ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ               38.56%
อันดับ 3  แก้ปัญหาความยากจน คนตกงาน ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้      35.23%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ