สวนดุสิตโพล: การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

ข่าวผลสำรวจ Monday October 21, 2019 08:05 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ในครั้งนี้
อันดับ 1  ทำให้ได้รู้ว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง รู้ข้อมูลมากขึ้น     43.68%
อันดับ 2  งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการพัฒนาบ้านเมือง         38.70%
อันดับ 3  ไม่ค่อยมีสีสัน ไม่น่าสนใจ รัฐบาลมีเสียงมากกว่า           18.77%

2. โดยภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  ค่อนข้างพึงพอใจ                       36.07%
เพราะ ทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่ค่อยพึงพอใจ                       33.02%
เพราะ ผู้อภิปรายบางท่านยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง
ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่พึงพอใจเลย                       23.42%
เพราะ ประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง
เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่าง ๆ ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ
อันดับ 4  พึงพอใจมาก                         7.49%
เพราะ เป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น
ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ” และ “ผิดหวัง/ไม่พอใจ” กับการอภิปรายครั้งนี้ คือ
อันดับ  สิ่งที่ “สมหวัง /พอใจ”           ภาพรวม     อันดับ  สิ่งที่ “ผิดหวัง /ไม่พอใจ”            ภาพรวม
 1  ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจน    52.10%      1  รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น      43.40%
 2  การจัดสรรเวลา เป็นระเบียบมากขึ้น      32.93%      2  การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง    37.26%
 3  ได้รู้และเข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้น      23.35%      3  พูดนอกเรื่อง ประท้วงบ่อย ไม่สำรวม        21.70%

4. ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการอภิปรายทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกี่คะแนน
     ฝ่ายค้าน 6.94 คะแนน     ฝ่ายรัฐบาล 5.11 คะแนน

5. “ข้อเสนอแนะ” หากมีการอภิปรายในครั้งต่อไป
อันดับ 1  ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย   48.94%
อันดับ 2  จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน    34.04%
อันดับ 3  มีภาพเก็บตก บรรยากาศเบื้องหลัง ภาพการทำงานของ ส.ส.    27.66%
สวนดุสิตโพล: การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ