สวนดุสิตโพล: “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 08:07 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกได้ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ประชาชนคนไทย ที่ติดตามการประชุมครั้งนี้ต่างก็มุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การจัดประชุมดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,159 คน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35
อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 41.24%
เพราะ ได้เห็นท่าทีของผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ สื่อไทยและต่างประเทศ
นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง อยากรู้ว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้าง
หวังว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ 24.16%
เพราะ ไทยเคยจัดประชุมมาแล้วหลายครั้ง บางประเทศไม่ส่งผู้นำเข้าร่วม
ไม่ค่อยมีประเด็นที่น่าสนใจ ฯลฯ
อันดับ 3 สนใจมาก 21.23%
เพราะ มีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วม น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทย
และอาเซียนโดยตรง เป็นการประชุมสำคัญระดับโลก ประเทศไทยได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่สนใจ 13.37%
เพราะ เป็นเรื่องไกลตัว สนใจเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่มากกว่า
ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ได้ ฯลฯ
2. สิ่งที่ประชาชน “ประทับใจ/พอใจ” จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 การจัดงานสำเร็จด้วยดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่มีสถานการณ์วุ่นวาย 46.98%
อันดับ 2 มีการลงนามร่วมกัน ผลักดันเรื่องสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง 31.99%
อันดับ 3 ผู้แทนแต่ละประเทศมาร่วมงาน ช่วยสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีในภูมิภาคอาเซียน 28.64%
3. สิ่งที่ประชาชน “เป็นห่วง/กังวล” จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 ไม่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุม 49.12%
อันดับ 2 ประเทศไทยอาจเสียเปรียบในบางข้อตกลง ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 29.24%
อันดับ 3 การเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วงระหว่างการจัดประชุม 23.68%
4. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ได้ประโยชน์อยู่บ้าง 44.35%
เพราะ ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่ชื่อเสียง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้น
ช่วยให้บรรลุข้อตกลงได้หลายเรื่อง ฯลฯ
อันดับ 2 ได้ประโยชน์มาก 25.80%
เพราะ เป็นการกระชับสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เป็นเวทีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย
นั้นมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยได้ประโยชน์ 19.41%
เพราะ จัดการประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเห็นผลช้า ต้องใช้เวลา
ในการดำเนินการ แม้มีการลงนามร่วมกันแต่ก็ยังพบปัญหาที่รอการแก้ไข
อีกมาก ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่ได้ประโยชน์ 10.44%
เพราะ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นทั่วโลก แม้แต่ประเทศมหาอำนาจ
ก็ยังประสบปัญหา ยังไม่เห็นทางออก ฯลฯ
5. ประโยชน์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 การลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 60.67%
อันดับ 2 สื่อต่างประเทศนำเสนอข่าว ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 30.79%
ได้เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
อันดับ 3 ได้เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละประเทศ การเจรจาตกลงร่วมกัน 28.31%
สวนดุสิตโพล: “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ