สวนดุสิตโพล: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 08:41 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้

สังคมไทย ณ วันนี้ มีข่าวอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นทุกวัน และนับวันยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ข่าวฆ่าข่มขืน จี้ชิงทรัพย์ ค้ายาเสพติด หรือเหตุการณ์ปล้นร้านทอง จ.ลพบุรี เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพื่อสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,365 คน ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เมื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงนี้ กับเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง 67.69%
เพราะ มีข่าวให้เห็นทุกวัน รุนแรงมากขึ้น มาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ
สังคมเสื่อมโทรม คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
อันดับ 2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเหมือนเดิม 27.47%
เพราะ สังคมมีปัญหามานาน แก้ไขได้ยาก ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก
ทำให้ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ระมัดระวัง ฯลฯ
อันดับ 3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น 4.84%
เพราะ สังคมตื่นตัว ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ภาครัฐมีมาตรการเข้มแข็งมากขึ้น
กฎหมายเข้มงวดเอาจริงเอาจัง ฯลฯ
2. ประชาชนคิดว่าปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง?
อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ คนหมดหนทาง ต้องต่อสู้ดิ้นรน ยอมกระทำผิด 53.87%
อันดับ 2 สภาพสังคมเสื่อมโทรม มีความเหลื่อมล้ำสูง คุณภาพชีวิตแย่ 24.46%
อันดับ 3 รัฐบาลยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ประชาชนต้องพึ่งพาตนเอง 21.36%
อันดับ 4 คนขาดคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ตัว ไม่มีจิตสำนึก 18.27%
อันดับ 5 การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด เอาผิดไม่ได้ 14.55%
3. ประชาชนวิตกกังวลกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ค่อนข้างวิตกกังวล 42.20%
เพราะ กลัวว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว สังคมมีภัยรอบด้าน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่ส่งผลให้คนมีปัญหามากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2 วิตกกังวลอย่างมาก 40.00%
เพราะ มีข่าวให้เห็นทุกวัน คนจิตใจโหดเหี้ยมมากขึ้น ปืน
อาวุธผิดกฎหมายหาซื้อได้ง่าย ตำรวจไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล 14.07%
เพราะ พยายามใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท หลีกเลี่ยงสถานที่
ที่มีความเสี่ยง เพิ่มความระมัดระวัง รอบคอบมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่วิตกกังวลเลย 3.73%
เพราะ ดูแลตัวเองได้ ไม่ค่อยได้ออกไปไหน อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
ป้องกันตนเองเสมอ ไม่พกสิ่งของมีค่าติดตัว ฯลฯ
4. กรณี ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องใดที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด พร้อมแนวทางแก้ไข
อันดับ 1 โจรผู้ร้าย จี้ปล้น ชิงทรัพย์ 67.59%
แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
เพิ่มระบบรักษความปลอดภัย บทลงโทษรุนแรง ฯลฯ
อันดับ 2 การใช้ความรุนแรง พกอาวุธ ปืน มีด สิ่งผิดกฎหมาย 32.76%
แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ดูแลกวดขัน เข้มงวด ตรวจตราการ
ใช้อาวุธผิดกฎหมาย ไม่ละเว้นโทษแก่ผู้ใด ฯลฯ
อันดับ 3 การแพร่ระบาดของยาเสพติด 25.17%
แนวทางแก้ไข คือ กวาดล้างให้หมดสิ้น ถอนรากถอนโคน
จับกุมผู้ค้ารายใหญ่ ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ฯลฯ
อันดับ 4 ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน 21.38%
แนวทางแก้ไข คือ เพิ่มโทษให้หนัก ประหารชีวิต จับกุมผู้กระทำผิด
มาลงโทษให้ได้ มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
อันดับ 5 ปัญหามลพิษ ฝุ่น ควัน 15.17%
แนวทางแก้ไข คือ ภาครัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจัง รักษาสิ่งแวดล้อม
ประชาชนดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ฯลฯ
5. สิ่งที่อยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
อันดับ 1 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม 46.51%
อันดับ 2 ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ใช้งานได้จริง 43.41%
อันดับ 3 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 20.54%
อันดับ 4 ทุกคดีที่เกิดขึ้นควรเร่งติดตาม จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว 18.60%
อันดับ 5 นำเสนอข่าวที่เป็นจริง สร้างสรรค์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน 16.67%
สวนดุสิตโพล: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ