สวนดุสิตโพล: การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday March 30, 2020 10:50 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย

ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วันนี้ เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ข่าวต่าง ๆ มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม หรือที่เรียกว่า เฟคนิวส์ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างยิ่ง โดยประชาชนต่างก็คาดหวังว่า จะได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นกลาง และครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน (สำรวจทั้งภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย
1. ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จากแหล่งใด? มากที่สุด
อันดับ 1  ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ)            79.30%
อันดับ 2  สถานีโทรทัศน์                              77.05%
อันดับ 3  คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง                        60.69%
อันดับ 4  สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ)               45.52%
อันดับ 5  ข้อความ SMS                              44.73%

2. ประชาชนเชื่อถือข่าวโควิด-19 จากแหล่งใด? มากที่สุด
อันดับ 1  สถานีโทรทัศน์                              89.00%
อันดับ 2  สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ)               63.09%
อันดับ 3  วิทยุ                                  56.23%
อันดับ 4  ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ)            53.72%
อันดับ 5  คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง                        42.98%

3. ประชาชนมีหลักในการแยกแยะ “ข่าวจริง ข่าวปลอม” อย่างไร?
อันดับ 1  แหล่งข่าวน่าเชื่อถือ มีหลักฐานอ้างอิง เปิดเผยที่มาที่ไป               41.08%
อันดับ 2  ติดตามข่าวจากหลาย ๆ สื่อ เปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่น ๆ             32.22%
อันดับ 3  อ่านเนื้อหาให้ละเอียด คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองตามหลักการและเหตุผล          22.96%
อันดับ 4  รอฟังประกาศยืนยันจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               20.10%
อันดับ 5  เชื่อข้อมูลการนำเสนอของสื่อหลักมากกว่าข้อมูลที่ได้จากสื่อโซเชียล           16.95%

4. ข่าวโควิด-19 กรณีใด? ที่ทำให้ประชาชนจิตตกมากที่สุด
อันดับ 1  เชื้อโรคติดต่อได้ง่าย สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง                 36.08%
อันดับ 2  ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นของแต่ละประเทศ                 30.59%
อันดับ 3  การบริหารจัดการของภาครัฐ มาตรการ การแก้ไขปัญหา               26.93%
อันดับ 4  ผู้ติดเชื้อไม่ยอมกักตัวเอง ฝ่าฝืน ปกปิดข้อมูล                   18.90%
อันดับ 5  การปล่อยข่าวลือ ข่าวปลอม เฟคนิวส์                      14.23%

5. ประชาชนอยากให้มีการนำเสนอข่าวโควิด-19 ในลักษณะใด?
อันดับ 1  เสนอข่าวที่เป็นจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล              54.55%
อันดับ 2  นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์                 34.33%
อันดับ 3  ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ                     25.33%
อันดับ 4  มีการคัดกรองข้อมูล แหล่งที่มา มีหลักฐานอ้างอิง                  15.52%
อันดับ 5  นำเสนอผ่านช่องทางเดียว เช่น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ              13.31%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ