สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.”

ข่าวผลสำรวจ Monday July 13, 2020 08:06 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.”

กระแสข่าวการปรับ ครม. ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็น วันครบรอบ 1 ปีของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ทำให้หลายคนมองว่าอาจถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานของรัฐบาลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,269 คน (สำรวจทางออนไลน์ ภาคสนาม และการสัมภาษณ์ เชิงลึก) ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.”
1. ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “พอใจ/เข้าตา” คือ
อันดับ 1  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19         50.80%
อันดับ 2  มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19        34.67%
อันดับ 3  การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ คนพิการ     12.93%
อันดับ 4  ขยายเส้นทางรถไฟฟ้า เส้นทางการคมนาคม               8.27%
อันดับ 5  การควบคุมสถานการณ์ความสงบของบ้านเมือง              6.40%

2. ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ/ต้องปรับปรุง” คือ
อันดับ 1  การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ                  61.15%
อันดับ 2  ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง ปัญหาความยากจน             22.85%
อันดับ 3  การจ่ายเงินช่วยเหลือล่าช้า ไม่ทั่วถึง                 13.80%
อันดับ 4  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต                 12.36%
อันดับ 5  การใช้งบประมาณ การกู้ยืมเงิน ทำให้มีหนี้เพิ่ม              9.60%

3. ประชาชนพึงพอใจกับผลงานรัฐบาล กรณี โควิด-19 มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  ค่อนข้างพอใจ                         43.58%
เพราะ มีมาตรการที่เข้มงวด ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้
ความสามารถ ประชาชนส่วนมากให้ความร่วมมือ ฯลฯ
อันดับ 2  พอใจมาก                           23.80%
เพราะ ควบคุมสถานการณ์ได้ดี ปลอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
ยอดผู้เสียชีวิตไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่ค่อยพอใจ                          22.06%
เพราะ สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ราคาแพง มาตรการต่าง ๆ
ไม่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขาดความโปร่งใส ฯลฯ
อันดับ 4  ไม่พอใจเลย                          10.56%
เพราะ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทำงานล่าช้า เกิดความเหลื่อมล้ำ
ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เศรษฐกิจพัง ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีการปรับ ครม.
อันดับ 1  ถึงเวลาแล้ว                          67.85%
เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าแพง ประชาชนลำบาก
คนตกงาน ว่างงาน หนี้สินเยอะ อยากให้มืออาชีพเข้ามาทำงาน เปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีความสามารถมาแก้ปัญหา คัดเลือกคนที่เหมาะสม ฯลฯ
อันดับ 2  ปรับหรือไม่ปรับก็ได้                       23.40%
เพราะ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ปรับหรือไม่ปรับก็น่าจะ
เหมือนเดิม เป็นการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 3  ยังไม่ถึงเวลา                          8.75%
เพราะ มีเรื่องอื่นที่สำคัญและควรดำเนินการก่อน เร่งแก้ปัญหาอื่นก่อน
ทุกคนต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชน ฯลฯ

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ประชาชนคิดอย่างไร? กับกระแสข่าวการปรับ ครม.”

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร? กับกระแสข่าวการปรับ ครม.” กลุ่มตัวอย่าง 1,269 คน สำรวจระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2563 พบว่า ผลงานของรัฐบาลที่เข้าตาประชาชนมากที่สุด คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร้อยละ 50.80 ส่วนผลงานที่ยังไม่พอใจ/ต้องปรับปรุง คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 61.15 ทั้งนี้ภาพรวมประชาชนพอใจกับผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด-19 ร้อยละ 67.38 (ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 43.58 และพอใจมาก ร้อยละ 23.80) และเมื่อสอบถามถึงประเด็นการปรับ ครม. ประชาชนเห็นว่าถึงเวลาแล้ว ร้อยละ 67.85

จะเห็นได้ว่าในภาพรวมประชาชนพอใจต่อการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล แต่ยังไม่พอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเท่าใดนัก อยากให้มีการปรับ ครม. เพราะหลายกระทรวงยังไม่เห็นผลงานที่เด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคพลังประชารัฐ ที่นับวันก็จะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเองก็กระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล จนทำให้ต้อง ยกเลิกการประชุมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ หลายฝ่ายจึงจับตามองว่าการปรับ ครม. ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้น่าจะกระทบต่อโควต้าของพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอน และเป็นการปรับ ครม. ที่ประชาชนคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจโดยใช้ผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งนักการเมืองและคนนอกเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ