สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

ข่าวผลสำรวจ Monday July 20, 2020 08:54 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

จากกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยเกิดความวิตกกังวลว่าจะนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้ง ในขณะที่กระแสข่าวล็อกดาวน์ประเทศรอบสองเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองว่ารัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ไปในทิศทางใด เพื่อสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,459 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความวิตกกังวลของประชาชน กรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19
สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
อันดับ 1  วิตกกังวลมาก                              52.23%
อันดับ 2  ค่อนข้างวิตกกังวล                            39.68%
อันดับ 3  ไม่ค่อยวิตกกังวล                             6.58%
อันดับ 4  ไม่วิตกกังวลเลย                             1.51%

2. “5 เรื่อง” ที่ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ระลอกใหม่
อันดับ 1  การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่                  95.89%
อันดับ 2  คนตกงาน ว่างงาน                            94.45%
อันดับ 3  ธุรกิจ ค้าขายหยุดขะงัก                          92.05%
อันดับ 4  การเรียนของบุตรหลาน                          84.17%
อันดับ 5  ประกาศล็อกดาวน์                            82.39%

3. ประชาชนคาดว่าจะมีการล็อกดาวน์ประเทศไทย รอบ 2 หรือไม่?
อันดับ 1  น่าจะมี                                73.82%
อันดับ 2  ไม่น่าจะมี                               26.18%

4. แนวทางป้องกันที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
อันดับ 1  ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น     94.51%
อันดับ 2  มีกระบวนการคัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด       86.41%
อันดับ 3  ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ                 83.80%
อันดับ 4  การประกาศ แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนกับประชาชน           81.40%
อันดับ 5  ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี                 76.73%

5. รัฐบาลควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร? เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน
อันดับ 1  มีระบบคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ            47.38%
อันดับ 2  ออกประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน     33.43%
อันดับ 3  ออกมาชี้แจง ทำความเข้าใจ และเร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็ว     23.20%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่” กลุ่มตัวอย่าง 1,459 คน สำรวจระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลต่อกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้า ประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 91.91 (วิตกกังวลมาก ร้อยละ 52.23 และค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 39.68) ประชาชนกังวลในประเด็นการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุด ร้อยละ 95.89 คาดว่าน่าจะมีการล็อกดาวน์รอบที่ 2 ร้อยละ 73.82 จึงเห็นว่ายังไม่ควรอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ร้อยละ 94.51 โดยสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน คือ มีระบบคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ ร้อยละ 47.38

ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางเข้าไทย โดยกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอก ใหม่จนเกิดผลกระทบอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคนตกงาน การค้าขายหยุดชะงัก มีการประกาศล็อกดาวน์ การปิดสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้นประชาชนจึงอยากให้รัฐบาล รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวด ไม่มีการยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิพิเศษในทุกกรณี แก้ปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงออกมาชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างทันท่วงที

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ