สวนดุสิตโพล: “ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday August 3, 2020 08:57 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้

ข่าวสารบ้านเมืองที่สื่อต่าง ๆ นำเสนอทุกวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่สังคมติดตามและให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม การศึกษา ฯลฯ ซึ่งแต่ละข่าวก็ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อกรณี “ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

“ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้
สวนดุสิตโพล: “ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้
อันดับ 1  ปากท้องชาวบ้าน                                85.95%
เพราะ สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กังวลในการใช้ชีวิต สินค้าแพง
ค่าครองชีพสูง คนตกงาน ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ปากท้องเป็นเรื่อง
สำคัญและทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
อยากรู้แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล ฯลฯ
อันดับ 2  โควิด-19                                  83.61%
เพราะ สถานการณ์ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น ยังคงแพร่ระบาด กังวลว่าอาจมีการแพร่ระบาดรอบ
สองในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ
เสียหายอย่างหนัก อยากให้มีวัคซีนโดยเร็ว ฯลฯ
อันดับ 3  คดี “บอส อยู่วิทยา”                              77.58%
เพรา เป็นข่าวใหญ่ เป็นทายาทตระกูลดัง อยากรู้ข้อเท็จจริง สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ
ของสังคม ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
สองมาตรฐาน ฯลฯ
อันดับ 4  การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ                          74.72%
เพราะ มีการประท้วงบ่อยครั้ง มีคนหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว นักเรียน นักศึกษาออกมา
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองจำนวนมาก คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้น อยากรู้ว่าการชุมนุม
จะเป็นไปในทิศทางใด รัฐบาลจะรับมืออย่างไร ฯลฯ
อันดับ 5  การปรับ ครม.                                66.74%
เพราะ อยากรู้ว่ามีใครเข้ามาทำงานบ้าง จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ อยากเห็น
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยากให้มีการเร่งแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ครม.ชุดใหม่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ฯลฯ

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : “ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า ข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด คือ ข่าวปากท้องของประชาชน ร้อยละ 85.95 รองลงมาคือ โควิด-19 ร้อยละ 83.61 คดีบอส อยู่วิทยา ร้อยละ 77.58 การชุมนุมประท้วง ร้อยละ 74.72 และการปรับ ครม. ร้อยละ 66.74 จะเห็นได้ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ของประชาชนทำให้สนใจติดตามข่าวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่างมาก นอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจกับระบบยุติธรรมของไทยที่มีช่องโหว่ให้เห็นว่ามีความ สองมาตรฐานเกิดขึ้นในคดีของทายาทตระกูลดัง อีกทั้งข่าวการชุมนุมประท้วงแบบแฟลชม็อบที่ก่อตัวขึ้นเป็นระยะ ๆ รวมถึงรายชื่อ ครม. ที่ปรับใหม่ จึงเป็นภาพที่สะท้อน ให้เห็น ว่าประชาชนยังจับตาดูทิศทางการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และยังคงเฝ้ารอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างจริงจัง

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

จากผลโพลในหัวข้อ “ข่าวที่ประชาชนสนใจ” ของสวนดุสิตโพลพบว่า อันดับ 1 ประชาชนสนใจในเรื่องปากท้อง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเรื่องที่ใหญ่มากและเป็นที่สนใจ ในระดับโลกอย่างเรื่อง “โควิด-19” ก็ยังไม่สามารถชนะความกังวลในเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศได้ ความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตกับค่าครองชีพที่สูง สินค้า ราคาแพง รายได้ลดลง ทำให้เข้าใจได้เลยว่าประชาชนคิดเรื่อง “ทำอย่างไรจะมีกิน” ก่อนเรื่องสุขภาพของตนเอง พูดง่ายๆ ก็คือขอให้กินอิ่มก่อน เรื่องอื่นว่ากันทีหลัง และ โดยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่หนักหนาเอาการสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำ พวกเขาจะยังไม่ได้มองไปไกลตัวถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมอย่างคดีของบอส อยู่วิทยา ด้วยซ้ำไป แต่ความจริงแล้วถ้าจะมองกันลึกถึงต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน..ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหลักก็มาจากความล้มเหลวของการบริหารงานในระดับประเทศนี่แหละ ขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจของบ้านเมืองนี้ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นจริงเป็นจังซักที..หันมามองประชาชนตาดำๆ บ้าง ปรับ ครม. ทั้งทีก็ขอให้ประชาชนได้ร้อง “ว้าว” มากกว่า “ยี้”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 02-2445701

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ