สวนดุสิตโพล: นโยบายพรรคการเมืองและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน

ข่าวผลสำรวจ Monday August 3, 2020 16:14 —สวนดุสิตโพล

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการทางการเมือง โดยมีพรรคการเมือง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและกลไกขับเคลื่อนนำไปสู่การพัฒนาประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “นโยบายพรรคการเมืองและสิ่งที่ต้องการ ให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” จำนวนทั้งสิ้น 1,328 คน (สำรวจทางออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว) ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. นโยบายพรรคการเมือง ที่ประชาชนชื่นชอบ
อันดับ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (พปชร.)                  59.46%
อันดับ 2 โครงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สาธารณสุข (เพื่อไทย)         41.59%
อันดับ 3 โครงการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท/เดือน (พปชร.)    18.08%
อันดับ 4 ประกันรายได้ 5 พืชเกษตร (ปชป.)                11.35%
อันดับ 5 เบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ  (พปชร.)                 4.95%
อันดับ 6 นโยบายกัญชาทางการแพทย์ (ภูมิใจไทย)               4.27%
อันดับ 7 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ (พปชร.)                 2.48%
อันดับ 8 กองทุนหมู่บ้าน (เพื่อไทย)                    2.02%
อันดับ 9 OTOP (เพื่อไทย)                       1.78%
อันดับ 10 นโยบายเด็กแรกเกิด (พปชร.)                  1.40%

2. สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้
อันดับ 1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ                      49.45%
อันดับ 2 การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-19            14.94%
อันดับ 3 ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน                8.80%
อันดับ 4 ปราบปรามการทุจริต การเร่งแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน          8.16%
อันดับ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน            7.88%
อันดับ 6 ปัญหาค่าครองชีพสูง                       6.60%
อันดับ 7 การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/   6.32%
ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ
อันดับ 8 ควรร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า              5.77%
อันดับ 9 เร่งสร้างความสามัคคี ปรองดองในสังคม               5.32%
อันดับ 10 การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน           4.77%

3. สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า
อันดับ 1 การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/  20.92%
ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ
อันดับ 2 การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน           19.63%
อันดับ 3 ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน               13.30%
อันดับ 4 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ                      12.75%
อันดับ 5 แก้ไขปัญหาความยากจน                     10.83%
อันดับ 6 การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-19            9.63%
อันดับ 7 ปัญหาค่าครองชีพสูง                       9.27%
อันดับ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน           9.17%
อันดับ 9 ปัญหาหนี้ของประชาชน เช่น หนี้นอกระบบ               4.40%
อันดับ 10 การปรับขึ้นเงินเดือน เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การขึ้นเงินเดือนของ   3.67%
ข้าราชการ

ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับปากท้อง ความเป็นอยู่ และด้านสาธารณสุข (สุขภาพ) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยต้องการให้พรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของ ประชาชนทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสร้างอาชีพสร้างงานและรายได้ ให้ประชาชนโดยเร่งด่วน

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ