สวนดุสิตโพล: เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Tuesday September 8, 2020 07:58 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้

หลังจากที่ ครม.ประยุทธ์ 2/2 เข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นาน เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง ปัญหาที่รัฐบาลกำลัง เผชิญอยู่ในขณะนี้ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องและมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลโดยตรง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ“เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,768 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 จุดแข็ง” ที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็ง/มั่นคง
อันดับ 1  มีเสียง ส.ว. สนับสนุน               64.74%
อันดับ 2  มีอำนาจเบ็ดเสร็จ                 54.62%
อันดับ 3  มีเสียงข้างมากในสภา               51.52%
อันดับ 4  พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี           36.81%
อันดับ 5  นโยบายช่วยเหลือประชาชน เช่น บัตรผู้สูงอายุ เราไม่ทิ้งกัน 31.92%

2. “5 จุดอ่อน” ที่ทำให้รัฐบาลอ่อนแอ/ไม่มั่นคง
อันดับ 1  ประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ           77.49%
อันดับ 2  การบริหารประเทศย่ำแย่/แก้ปัญหาไม่สำเร็จ       67.00%
อันดับ 3  กระแสการต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น            63.79%
อันดับ 4  การใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก           59.02%
อันดับ 5  ความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล          57.95%

3. เมื่อเปรียบเทียบ“จุดอ่อน” และ “จุดแข็ง” ประชาชนคิดว่ารัฐบาลยังมีความมั่นคงหรือไม่มั่นคง
อันดับ 1  ไม่มั่นคง                    71.15%
อันดับ 2  มั่นคง                     28.85%

4. “5 วิธี” ที่จะทำให้รัฐบาลมั่นคง คือ
อันดับ 1  แก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน       83.73%
อันดับ 2  ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน            69.99%
อันดับ 3  รับฟังความคิดเห็น/เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม    66.00%
อันดับ 4  พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น        64.36%
อันดับ 5  ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง มีธรรมาภิบาล         59.19%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องเสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,768 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 พบว่า ภาพรวมประชาชนเห็นว่ารัฐบาลอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคง 71.15% และเห็นว่ามั่นคง 28.85% โดยจุดแข็งที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็ง/มั่นคง คือ การมีเสียง ส.ว.สนับสนุน 64.74% รองลงมาคือ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ 54.62% มีเสียงข้างมากในสภา 51.52% ส่วนจุดอ่อน คือ ประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 77.49% รองลงมาคือ การบริหารประเทศย่ำแย่ 67.00% และมีกระแสต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น 63.79% วิธีที่จะทำให้รัฐบาลมั่นคง คือ ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 83.73% ปราบปรามการทุจริต 69.99% และรับฟังประชาชนชน 66.00%

ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลชุดนี้ที่ต้องแก้ให้ได้ เพราะหากประชาชนอยู่ได้รัฐบาลก็อยู่รอด รัฐบาลต้องแก้ไขภาพของการทุจริต การปิดกั้นความคิดเห็น ควรเน้นการเปิดใจรับฟัง มีผลงานที่โดนใจ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อให้รัฐบาลมี ความเข้มแข็ง มั่นคงและมีเสถียรภาพนั่นเอง

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ผลการสำรวจ “เสถียรภาพของรัฐบาล ณ วันนี้” สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล "ไม่มี" สภาวะความมั่นคงหรือมีเสถียรภาพทางการบริหารเศรษฐกิจเพียงพอ แม้ว่า ผลสำรวจบางประเด็นจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีจุดแข็งตรงที่มีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. และเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม แต่นั่นเป็นเพียงการเมืองในเชิงปริมาณเท่านั้น ในแง่ของการเมืองเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงปรารถนาที่สุด ซึ่งในภาวะการเมืองยุคโควิดนี้เรียกได้ว่าเป็นยาขมของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจที่ นับวันมีแนวโน้มตกต่ำลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว การส่งออก-นำเข้า ปัญหาคนว่างงาน สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรที่ทำให้ รัฐบาลมีจุดอ่อนในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อสภาพที่ไม่มั่นคงหรือเสถียรภาพของรัฐบาลในปัจจุบัน

ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลในสายตาประชาชน นักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลควรเห็นแก่ประโยชน์ชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการแสดง เจตจำนงที่แท้จริงในความร่วมมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและไม่ขัดขวางหรือขัดแย้งกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ดังที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆ มิเช่นนั้นจะยิ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากที่ รอคอยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากรัฐบาล ต่างจะยิ่งผิดหวังต่อทิศทางและการดำรงอยู่ของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้รัฐบาลเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร. 092-3232833

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ