สวนดุสิตโพล: “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday September 14, 2020 08:23 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ณ วันนี้

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการทำรัฐประหาร การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ การสรรหา รมว.คลังคนใหม่ ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ“ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,517 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนเชื่อหรือไม่ กับ กระแสข่าว “การทำรัฐประหาร” ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
อันดับ 1  ไม่เชื่อ                              58.08%
เพราะ ต้องการปล่อยข่าว สร้างกระแส ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำถึงขนาดนั้น
ปัจจุบันก็อยู่ภายใต้กำลังทหารอยู่แล้ว ฯลฯ
อันดับ 2  เชื่อ                               41.92%
เพราะ ทางทหารมีการเคลื่อนไหว ปัญหาบ้านเมืองสะสมจนมากเกินไป
ต้องการปฏิรูปการเมือง เป็นทางออกที่ไม่ควรมองข้าม ฯลฯ

2. ประชาชนคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานี้ “การทำรัฐประหาร” มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่
อันดับ 1  อาจจะเกิดขึ้นได้                          46.67%
อันดับ 2  ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้                         40.61%
อันดับ 3  ไม่แน่ใจ                             12.72%

3. ประชาชนคิดว่า “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่
อันดับ 1  ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้                       41.79%
อันดับ 2  มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้                        33.29%
อันดับ 3  ไม่แน่ใจ                             24.92%

4. ประชาชนคิดว่าผลดี-ผลเสียของ “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” คือ
อันดับ  ผลดี               ภาพรวม     อันดับ  ผลเสีย                  ภาพรวม
 1   ช่วยลดความขัดแย้ง         73.96%      1   ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง           66.55%
 2   มีความเป็นกลาง          40.35%      2   เกิดความไม่เชื่อมั่น/ไม่ยอมรับ         57.56%
 3   มีความมั่นคง            37.85%      3   ไม่เป็นประชาธิปไตย             57.28%

5. “รมว.คลังคนใหม่” ควรมีคุณสมบัติแบบใดจึงจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
อันดับ 1  มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ                  81.72%
อันดับ 2  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริต                      75.20%
อันดับ 3  เน้นประโยชน์ของบ้านเมือง                     65.12%
อันดับ 4  มีประสบการณ์/มีผลงาน                       56.99%
อันดับ 5  ไม่ยอมให้ถูกแทรกแซง                       54.50%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,517 คน ใน 3 ประเด็นหลัก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ พบผลว่า ประเด็นกระแสข่าวการทำรัฐประหาร กลุ่มตัวอย่างมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อ โดยไม่เชื่อ 58.08% และเชื่อ 41.92% คิดว่าน่าจะเกิดรัฐประหารขึ้นได้ 46.67% ส่วนประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 41.79% และประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ รมว. คลังคนใหม่นั้น เห็นว่า ควรมี ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ 81.72% ซื่อสัตย์ 75.20% และเน้นทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง 65.12%

จากผลการสำรวจถึงแม้ประชาชนจะไม่เชื่อกระแสการทำรัฐประหาร แต่ก็ยังมองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เรียนรู้จากอดีต ที่ผ่านมาว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งและมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น การทำรัฐประหารมักจะตามมาเสมอ ทั้งนี้เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติยังไม่ใช่ทางออก ถึงจะช่วยลดความขัดแย้ง มีความเป็นกลาง แต่ก็อาจไม่ได้รับการยอมรับ สุดท้ายในประเด็นของ รมว.คลัง ที่ยังแขวนอยู่ในขณะนี้ ประชาชนชี้ว่า คนที่เหมาะสมนั้นต้อง เก่งด้านเศรษฐกิจ ไม่ทุจริต ต้องเข้ามาทำงานแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่มีต่อคุณสมบัติของขุนคลังคนใหม่มากกว่ากระแสข่าวการรัฐประหาร แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจุบันจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ก็ตาม ซึ่งสาเหตุของความไม่เชื่อว่าจะเกิดการรัฐประหารขึ้นในขณะนี้ อาจเป็นเพราะสถานการณ์และตัวแปร ที่จะนำไปสู่การทำรัฐประหารยังมีไม่มากพอ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในการเมืองไทย สำหรับข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาล แห่งชาติหรือการเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้น ดูเสมือนจะไม่มีความเป็นไปได้เลย เพราะเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนทางการเมืองในเรื่องระบบรัฐสภาและเสียง ข้างมากของฝ่ายรัฐบาลแล้ว จะเห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีแต้มต่อทางการเมืองอยู่หลายขุม ทั้ง ส.ว. ส.ส. และพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังมี ความเหนียวแน่นและไม่มีการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเลย ดังนั้น ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ที่จะนำไปสู่ความเปราะบางของรัฐบาล คือ ปัญหาภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีต้องเร่งแก้ไขเพื่อมิให้รัฐบาลต้องตกต่ำตามภาวะเศรษฐกิจในยุค NEW NORMAL เพราะขาดความเชื่อมั่นต่อประชาชน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร. 092-3232833

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ