สวนดุสิตโพล: ความคิดเห็นที่มีต่อ “การชุมนุมทางการเมือง” ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday October 26, 2020 08:47 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความคิดเห็นที่มีต่อ “การชุมนุมทางการเมือง” ณ วันนี้

จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เป็นประเด็นร้อนที่ประชาชนสนใจและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ?การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้? จำนวนทั้งสิ้น 5,738 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ?สาเหตุ? การชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้
อันดับ 1  ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ                   62.33%
อันดับ 2  ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่สืบทอดอำนาจเผด็จการ          49.85%
อันดับ 3  เป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง                   48.42%
อันดับ 4  อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว                   47.11%
อันดับ 5  ผลงานของรัฐบาลย่ำแย่                       44.15%

2. สิ่งที่อยากบอกกับ ?รัฐบาล? เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  ต้องเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/อย่าซื้อเวลา               72.37%
อันดับ 2  ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม                    61.69%
อันดับ 3  อยากให้ฟังเสียงประชาชน/ผู้ชุมนุม                   60.43%
อันดับ 4  เป็นการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตย                 57.41%
อันดับ 5  การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน                 53.09%

3. สิ่งที่อยากบอกกับ ?ผู้ชุมนุม? คือ
อันดับ 1  มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใด               73.31%
อันดับ 2  ระมัดระวังเรื่องการระบาดของโควิด-19                 65.97%
อันดับ 3  ไม่ใช้ความรุนแรง                         63.85%
อันดับ 4  เคารพกฎหมาย                          60.67%
อันดับ 5  อย่าก้าวล่วงสถาบัน                         60.41%

4. สิ่งที่อยากบอกกับ ?สื่อมวลชน? คือ
อันดับ 1  มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ออย่างแท้จริง                   84.21%
อันดับ 2  เป็นกลาง                            77.27%
อันดับ 3  นำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์/ไม่ชี้นำ                  73.77%
อันดับ 4  ไม่ยุยงปลุกปั่น                           61.71%
อันดับ 5  นำเสนอความต้องการและข้อเรียกร้องของทุกกลุ่มการชุมนุม ไม่เลือกข้าง     57.70%

5. ทำอย่างไร การชุมนุมทางการเมืองจึงจะยุติ
อันดับ 1  ไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย          61.44%
อันดับ 2  รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม           57.90%
อันดับ 3  ควรมีการเจรจา/ตกลงกันแบบสันติวิธี          56.58%
อันดับ 4  ทั้ง 2 ฝ่ายควรรับฟังความคิดเห็นด้วยเหตุผล      49.54%
อันดับ 5  ต้องมีความยืดหยุ่นซึ่งกันและกัน/ถอยคนละก้าว     44.09%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ?การชุมนุมทางการเมือง? ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ กลุ่มตัวอย่าง 5,738 คน สำรวจระหว่างวันที่ 19-22 ต.ค.2563 พบว่า สาเหตุของการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ เพราะความไม่พอใจในการบริหารงานของนายกฯ 62.33% สิ่งที่อยากบอกกับรัฐบาล คือ เร่งพิจารณา หาแนวทางแก้ไข อย่าซื้อเวลา 72.37% สิ่งที่อยากบอกผู้ชุมนุม คือ มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใด 73.31% สิ่งที่อยากบอกกับสื่อมวลชน คือ ต้องมีจรรยาบรรณ วิชาชีพสื่อ 84.21% วิธีการที่จะทำให้การชุมนุมยุติลงได้ คือ ไม่ใช้ความรุนแรง ทั้ง 2 ฝ่าย 61.44% และรัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม 57.90%

การชุมนุมทางการเมืองที่ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวนายกฯ และรัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีนัก ประชาชนอยากให้รับฟัง และแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ ซึ่งความจริงใจนี้ต้องแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติอย่างเป็นกลางต่อผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม รวมถึงการเข้าควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ด้วย ไม่เช่นนั้นจากการชุมนุมในวันนี้ก็อาจกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตก็เป็นได้ ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

จากผลสำรวจข้างต้น สะท้อนให้ทราบว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำลังเผชิญกับมรสุมและปัญหารุมเร้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองบริหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหา ที่ฉุดรั้งความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อรัฐบาลยิ่งนัก

ในขณะที่การชุมนุมทางการเมือง โดยอ้างความชอบธรรมทางรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพ แบบไม่คำนึงถึงขอบเขตของประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ก็เป็น ตัวแปรสำคัญที่ทำให้รัฐบาลถูกลดทอนความเชื่อมั่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การเปิดเวทีเจรจาที่มีความจริงใจและพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา, การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย (ไม่ยื้อเวลาออกไป), ไม่มีการสร้างกฎหมายเพื่อ สืบทอดอำนาจ, ไม่คุกคามประชาชนที่เห็นต่างในทุกรูปแบบ และคืนอำนาจให้ประชาชน จึงเป็นเสมือนทางออกจากวิกฤติการทางสังคมการเมืองในขณะนี้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร. 092-3232833

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ