สวนดุสิตโพล: วันหยุดของคนไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday April 19, 2021 08:22 —สวนดุสิตโพล

ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด -19 ทำให้คนไทยได้มีวันหยุดมากขึ้น          หลายฝ่ายมองว่าการเพิ่มวันหยุดนี้มีทั้งผลดีและผลเสีย กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ            เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน         ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,447 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยมีวันหยุดมากน้อยเพียงใด
          เหมาะสม 53.28%     มากเกินไป 32.34%     น้อยเกินไป 14.38%

2. ประชาชนให้ความสำคัญกับวันหยุดในช่วงเทศกาลใดมากที่สุด
อันดับ 1     วันขึ้นปีใหม่        81.30%
อันดับ 2     วันสงกรานต์     76.56%
อันดับ 3     วันพ่อ/วันแม่                 48.37%
อันดับ 4     วันเข้าพรรษา/ออกพรรษา         34.99%
อันดับ 5     วันมาฆบูชา                  27.41%3. กิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในวันหยุด คือ
อันดับ 1     พักผ่อน     73.39%
อันดับ 2     อยู่กับครอบครัว        70.69%
อันดับ 3     ทำความสะอาดบ้าน     52.81%
4. กิจกรรมที่เคยทำในวันหยุดแล้วเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ
อันดับ 1     เดินทางท่องเที่ยว     58.95%
อันดับ 2     ไปห้างสรรพสินค้า/ตลาด     52.06%
อันดับ 3     ไปสังสรรค์/ไปงานรื่นเริง        50.80%

5. ข้อดี-ข้อเสีย ของการมีวันหยุดหลายวัน คือ
ที่     ข้อดี     ภาพรวม     ที่     ข้อเสีย     ภาพรวม
1     พักผ่อนอยู่กับบ้าน         79.78%     1     กระทบต่อการทำงาน/รายได้     58.36%
2     ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว     70.26%     2     ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น     57.45%
3     ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ           55.98%     3     สถานที่ท่องเที่ยวมีคนพลุกพล่าน     55.85%

6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการประกาศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดยาวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
       เห็นด้วย 62.34%        ไม่เห็นด้วย 23.50%     ไม่แน่ใจ 14.16%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : วันหยุดของคนไทย
      สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?วันหยุดของคนไทย?             กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,447 คน สำรวจวันที่ 6-15 เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนเห็นว่าวันหยุดของไทยมีจำนวนเหมาะสม ร้อยละ 53.28 ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันขึ้นปีใหม่มากที่สุด ร้อยละ 81.30 กิจกรรมที่นิยมทำในวันหยุด คือ พักผ่อน ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ อยู่กับครอบครัว ร้อยละ 70.69 กิจกรรมที่เคยทำแล้วต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ การเดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 58.95 ข้อดีของการมีวันหยุดหลายวัน คือ ได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 79.78 ข้อเสียคือกระทบต่อการทำงานและรายได้ ร้อยละ 58.36 ภาพรวมประชาชนเห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 62.34
     เป็นที่ยอมรับว่าโควิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐจึงออกมาตรการเพิ่มวันหยุดเพื่อจูงใจให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หวังเม็ดเงินนับหมื่นล้านบาทหมุนเวียนในระบบ ทั้งนี้จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าประชาชนมองว่าการมีวันหยุดนั้นถึงแม้จะทำให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น แต่ก็เป็นการเพิ่มรายจ่าย ดังนั้นมาตรการ      เพิ่มวันหยุดจึงให้ประโยชน์กับประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เรียกได้ว่า ?ถูกใจแต่ยังไม่ทั่วถึง? นั่นเอง

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

จากผลสำรวจ ?วันหยุดของคนไทย? ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าวันหยุดของไทยมีความเหมาะสมซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอินเดียที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกถึง 186 วัน ประเทศไทยซึ่งมีวันหยุดประมาณ 29 วัน ถือว่ามีวันหยุดไม่มากจนเกินไป ส่วนวันหยุดที่คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุด คือวันขึ้นปีใหม่อาจเพราะเป็นวันแห่งการเริ่มต้น หรืออาจเป็นช่วงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบางคน ขณะที่กิจกรรมที่นิยมทำและข้อดีจากการมีวันหยุดหลายวัน คือ ?การได้พักผ่อน? เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เกิดความเครียดและความกังวลด้านต่างๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เคยใช้เป็นการคลายเครียดไม่สามารถทำได้จึงทำให้การพักผ่อนเป็นหนทางที่ดีที่สุด แต่การมีวันหยุดหลายวันก็มีข้อเสียเพราะกระทบต่อการทำงานและรายได้ ถึงอย่างไรก็ตามในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษเพราะทำให้ได้วางแผนสำหรับกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นรวมทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้

ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ