สวนดุสิตโพล: ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวผลสำรวจ Monday May 30, 2022 08:25 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

/

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในรอบ 9 ปี มีผู้ไปใช้สิทธิกว่า 60% และคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ ชนะด้วยคะแนนสูงถึง 1.38 ล้านคะแนน หลายฝ่ายจึงมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะส่งผลต่อการเมืองในภาพใหญ่ของประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ กรณี ?ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.? จำนวนทั้งสิ้น 1,191 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. คนกรุงเทพฯ คิดว่าเพราะเหตุใดคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงจำนวนมาก
อันดับ 1     คนกรุงเทพฯ ต้องการการเปลี่ยนแปลง         69.52%
อันดับ 2     นโยบายดี น่าจะทำได้จริง       43.83%
อันดับ 3     บุคลิกส่วนตัว เป็นคนติดดิน เข้าถึงทุกคน        42.32%
อันดับ 4     กระแสดี ประชาชนให้ความสนใจ        33.08%
อันดับ 5     เป็นคนเก่ง ประวัติดี มีความสามารถ     32.41%

2. คนกรุงเทพฯ คิดว่าผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่จะเปลี่ยนเมืองหลวงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นได้หรือไม่
อันดับ 1     ได้     69.10%
อันดับ 2     ไม่แน่ใจ     28.80%
อันดับ 3     ไม่ได้     2.10%

3. จากผลการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ครั้งนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในภาพใหญ่หรือไม่
อันดับ 1     ค่อนข้างมีผล        46.52%
อันดับ 2     มีผลแน่นอน         43.49%
อันดับ 3     ไม่ค่อยมีผล         5.20%
อันดับ 4     ไม่มีผล     4.79%

4. คนกรุงเทพฯ พึงพอใจต่อการจัดการเลือกตั้งของ กกต. มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1     ค่อนข้างพอใจ        50.46%
อันดับ 2     พอใจมาก        43.58%
อันดับ 3     ไม่ค่อยพอใจ        5.62%
อันดับ 4     ไม่พอใจเลย     0.34%

5. สิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากฝากถึง ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
อันดับ 1     ขอให้ทำตามที่หาเสียงไว้ รักษาสัญญา     71.96%
อันดับ 2     แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น จราจร น้ำท่วม ฯลฯ         63.14%
อันดับ 3     ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้        58.86%
อันดับ 4     เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ     51.13%
อันดับ 5     ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้     48.36%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

/

สรุปผลการสำรวจ : ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,191 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 พบว่า คนกรุงเทพฯ มองว่าการที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงจำนวนมาก เพราะคนกรุงเทพฯ ต้องการการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 69.52 รองลงมาคือ นโยบายดี น่าจะทำได้จริง ร้อยละ 43.83 โดยมองว่าว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่จะเปลี่ยนเมืองหลวงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นได้ ร้อยละ 69.10 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.80 และไม่ได้ ร้อยละ 2.10 ผลการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ครั้งนี้ค่อนข้างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในภาพใหญ่ ร้อยละ 46.52 ภาพรวมค่อนข้างพอใจต่อการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ร้อยละ 50.46 สิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากฝากถึง ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ คือ ขอให้ทำตามที่หาเสียงไว้ รักษาสัญญา ร้อยละ 71.96 รองลงมาคือ แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น จราจร น้ำท่วม ร้อยละ 63.14
จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงความหวังของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเป็นแนวทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงให้ดีขึ้น โดยคะแนนถล่มทลายกว่า 1.3 ล้านคะแนนนี้เพราะคนกรุงเทพฯ ต้องการที่จะเปลี่ยนจาก              สิ่งเดิม ๆ ที่ผ่านมา และเล็งเห็นว่าว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ มีนโยบายดี น่าจะทำได้จริง และชื่นชอบในบุคลิกส่วนตัว ที่สำคัญ        คนกรุงฯ มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะกระเพื่อมไปยังการเมืองใหญ่ด้วย ดังนั้นในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าพรรคการเมือง          คงต้องทำการบ้านให้หนักขึ้น เพราะทิศทางลมของการเมืองกำลังเปลี่ยนไป และประชาชนไม่ได้ตัดสินใจบนเหตุผลแบบเดิม ๆ

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ