สวนดุสิตโพล: คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง

ข่าวผลสำรวจ Monday November 7, 2022 09:14 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ทำให้หลายพื้นที่ได้เตรียมการจัดงานลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายใต้การดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทงในปีนี้หรือไม่
อันดับ 1     สนใจ     72.14%
อันดับ 2     ไม่สนใจ     27.86%

2. ในปีนี้ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทงในรูปแบบใด
อันดับ 1     ลอยกระทงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่มีการจัดงาน           60.67%
อันดับ 2     ทั้งสองแบบ     28.96%
อันดับ 3     ลอยกระทงออนไลน์          10.37%
3. สิ่งที่ประชาชนอยากอธิษฐานในวันลอยกระทง
อันดับ 1     ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย     41.52%
อันดับ 2     ขอให้ตนเองประสบความสำเร็จ ในเรื่องงาน/เรื่องเรียน      39.23%
อันดับ 3     ขอให้บ้านเมืองสงบสุข เศรษฐกิจดีขึ้น     20.82%
4. ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยได้หรือไม่
อันดับ 1     ช่วยสืบสาน     83.49%
อันดับ 2     ไม่ช่วยสืบสาน     16.51%5. ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้หรือไม่
อันดับ 1     ได้     88.45%
อันดับ 2     ไม่ได้     11.55%6. จากเหตุการณ์ ?อิแทวอน? เกาหลีใต้ นำมาเป็นบทเรียนอะไรได้บ้างโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานเทศกาลสำคัญๆ
อันดับ 1     การจัดงานควรมีการจัดระเบียบ กำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสม      90.09%
อันดับ 2     มีการเตรียมพร้อมรับมือ มีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว          80.78%
อันดับ 3     จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ตำรวจ หน่วยแพทย์ กู้ภัย     79.66%*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ในปีนี้ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทง ร้อยละ 72.14 โดยจะไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่มีการจัดงาน ร้อยละ 60.67 สิ่งที่ประชาชนจะอธิษฐานในวันลอยกระทง คือ ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ร้อยละ 41.52 ทั้งนี้มองว่าเทศกาลลอยกระทงในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ ร้อยละ 83.49 ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ ร้อยละ 88.45 และจากเหตุการณ์ ?อิแทวอน? เกาหลีใต้ บทเรียนที่ควรนำมาใช้ในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของไทย คือ ควรมีการจัดระเบียบ กำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสม ร้อยละ 90.09 รองลงมา คือ มีการเตรียมพร้อมรับมือ มีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ร้อยละ 80.78 เทศกาลลอยกระทงปีนี้ส่งสัญญาณคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลโพล พบว่า กลุ่มคนเจน Z สนใจไปร่วมงานลอยกระทงมากถึงร้อยละ 82.22 รองลงมาคือ กลุ่มคนเจน Y ในขณะที่กลุ่มคนบูมเมอร์มองว่าจะลอยกระทงทางออนไลน์ ส่วนการอธิษฐานยังคงเป็นความหวังและที่พึ่งทางใจของคนไทย พบว่า กลุ่มคนเจน Z และเจน Y อธิษฐานขอให้ตนเองประสบความสำเร็จในเรื่องงาน/เรื่องเรียน ในขณะที่คนบูมเมอร์ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งนี้อยากให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ ?อิแทวอน? มาปรับใช้ในการจัดงานอย่างเหมาะสมด้วย

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

คนไทยมีความเชื่อและศรัทธาในประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบกันมา ซึ่งปีนี้ประชาชนให้ความสนใจร่วมงานเป็นอันมาก เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองอำนวยพรให้สำเร็จตามความตั้งใจ รวมถึงขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้ทั่วประเทศต้องหยุดชะงัก จากหลายปีที่ผ่านมาประชาชนออกมาลอยกระทงน้อยลง ยอดขายกระทงลดลงครึ่งหนึ่ง นั่นเป็นดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจดัชนีหนึ่งสำหรับประเทศไทยเลยก็ว่าได้ สำหรับลอยกระทงปีนี้ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น และยังเป็นการช่วยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้สืบต่อไป ทางภาครัฐและเอกชน ควรมีการวางแผนในการจัดงาน จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ มีการดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทางด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล           ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเที่ยวอย่างมีความสุข

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ