สวนดุสิตโพล: คนไทยกับ “ข่าวการเมือง” ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Wednesday March 15, 2023 09:11 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับ “ข่าวการเมือง” ณ วันนี้
?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี คนไทยกับ            ?ข่าวการเมือง? ณ วันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,215 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนสนใจ ?ข่าวการเมือง? ในช่วงนี้มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1     สนใจเพิ่มขึ้น             50.95%
อันดับ 2     สนใจเหมือนเดิม          33.25%
อันดับ 3     สนใจลดลง              15.80%

2. ?ข่าวการเมือง? เรื่องใดที่ประชาชนสนใจเป็นพิเศษ
อันดับ 1     การเลือกตั้ง       60.08%
อันดับ 2     การเปิดโปงข้อมูลหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง     49.11%
อันดับ 3     การทำงานของนักการเมือง     48.95%
อันดับ 4     ยุบสภา     46.75%
อันดับ 5     ความโปร่งใส การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน         42.92%

3. ?ข่าวการเมือง? เรื่องใดที่ประชาชนไม่ชอบ/เบื่อ
อันดับ 1     การใส่ร้ายป้ายสี ทะเลาะกันไปมา         83.71%
อันดับ 2     แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ด่าทอ ใช้ความรุนแรง     77.39%
อันดับ 3     อยากดัง สร้างกระแสให้กับตนเอง        56.77%
อันดับ 4     สภาล่ม     55.94%
อันดับ 5     พาดพิงผู้อื่น นำเรื่องส่วนตัวมาเปิดเผย        48.63%

4. ?ข่าวการเมือง? ในช่วงนี้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส.ของประชาชนมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1     มีผล     81.89%
อันดับ 2     ไม่มีผล     18.11%

5. ประชาชนเชื่อถือ ?ข่าวการเมือง? จากแหล่งใดมากที่สุด
อันดับ 1     โซเชียลมีเดีย     76.75%
อันดับ 2     โทรทัศน์     67.35%
อันดับ 3     เพื่อน     31.79%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
/
สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับ ?ข่าวการเมือง? ณ วันนี้

     ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณี ?คนไทยกับข่าวการเมือง          ณ วันนี้? โดยสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,215 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2566 พบว่า ในช่วงนี้ประชาชนสนใจข่าวการเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.95 เรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ คือ การเลือกตั้ง ร้อยละ 60.08 รองลงมาคือ การเปิดโปงข้อมูลหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง ร้อยละ 49.11 ข่าวการเมืองที่ไม่ชอบหรือเบื่อ คือ การใส่ร้ายป้ายสี ทะเลาะกันไปมา ร้อยละ 83.71 ทั้งนี้ข่าวการเมืองในช่วงนี้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ร้อยละ 81.89 และเชื่อถือข่าวการเมืองจากโซเชียลมีเดียมากที่สุด ร้อยละ 76.75

ข่าวการเมืองในช่วงนี้เป็นประเด็นร้อนรายวันเพราะอยู่ในช่วงนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 จากผลโพลพบว่าข่าวการเมืองต่าง ๆ ที่นำเสนอนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้แทนสูงถึงร้อยละ 81 โดยกลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี สนใจติดตามข่าวการเมืองเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มอายุมากกว่า 58 ปีเชื่อถือข่าวการเมืองจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุไม่เกิน 25 ปีจนถึง 41 ปี เชื่อข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดีย ส่วนตัวนักการเมืองโดยตรง ประชาชนเชื่อถือร้อยละ 27 สะท้อนให้เห็นว่าการลงพื้นที่หาเสียงหรือจัดเวทีปราศรัยนั้นอาจสร้างการรับรู้ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะตัดสินใจเชื่อจากสิ่งที่นักการเมืองพูดทั้งหมด

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ