สวนดุสิตโพล: คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)

ข่าวผลสำรวจ Monday March 27, 2023 08:18 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)
?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ กรณี           ?คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด? จำนวนทั้งสิ้น 10,614 คน (สำรวจทางภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566 ก่อนที่จะประกาศ         ยุบสภา สรุปผลได้ ดังนี้

1. คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)
อันดับ 1     เพื่อไทย          46.16%     อันดับ 6     พลังประชารัฐ     7.11%
อันดับ 2     ก้าวไกล     15.43%     อันดับ 7     ไทยสร้างไทย     1.43%
อันดับ 3     ภูมิใจไทย     11.12%     อันดับ 8     ชาติพัฒนากล้า     0.53%
อันดับ 4     รวมไทยสร้างชาติ     8.73%     อันดับ 9     เสรีรวมไทย     0.41%
อันดับ 5     ประชาธิปัตย์     7.71%     *     พรรคอื่นๆ     1.37%

2. คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)  : จำแนกตามอายุ
อันดับ     พรรคการเมือง     18-30 ปี     31-40 ปี     41-50 ปี     51-60 ปี     61 ปีขึ้นไป
1     เพื่อไทย     33.37%     44.19%     51.62%     50.56%     51.38%
2     ก้าวไกล     37.85%     17.23%     8.43%     6.74%     5.78%
3     ภูมิใจไทย     8.66%     12.94%     13.32%     10.53%     7.49%
4     รวมไทยสร้างชาติ     5.99%     7.71%     7.68%     11.80%     12.30%
5     ประชาธิปัตย์     5.87%     8.33%     7.39%     8.29%     9.04%
6     พลังประชารัฐ     5.79%     6.04%     7.35%     7.49%     10.34%
7     ไทยสร้างไทย     0.86%     1.31%     1.60%     1.45%     2.20%
8     ชาติพัฒนากล้า     0.30%     0.54%     0.78%     0.66%     0.08%
9     เสรีรวมไทย     0.50%     0.43%     0.26%     0.51%     0.33%
*     พรรคอื่นๆ     0.81%     1.28%     1.57%     1.97%     1.06%

3. คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)  : จำแนกตามภูมิภาค
อันดับ     พรรคการเมือง     กรุงเทพฯ     ภาคกลาง     ภาคเหนือ     ภาคอีสาน     ภาคใต้
1     เพื่อไทย     43.58%     50.28%     51.63%     56.01%     21.72%
2     ก้าวไกล     22.20%     16.12%     16.88%     9.82%     10.76%
3     ภูมิใจไทย     8.13%     5.11%     10.97%     17.86%     12.23%
4     รวมไทยสร้างชาติ     6.60%     11.69%     12.73%     4.24%     9.62%
5     ประชาธิปัตย์     8.71%     4.10%     4.61%     1.47%     24.71%
6     พลังประชารัฐ     7.84%     6.29%     2.60%     5.71%     15.99%
7     ไทยสร้างไทย     1.44%     1.91%     0.04%     2.24%     1.72%
8     ชาติพัฒนากล้า     0.50%     0.17%     0.38%     0.08%     1.91%
9     เสรีรวมไทย     0.21%     1.80%     0.08%     0.08%     0.13%
*     พรรคอื่นๆ     0.79%     2.53%     0.08%     2.49%     1.21%

/สรุปผลการสำรวจ : คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ กรณี ?คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,614 คน (สำรวจทางภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566 ก่อนที่จะประกาศยุบสภา พบว่า พรรคที่คนไทยนิยมเป็นอันดับ 1 คือ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 46.16 รองลงมาคือ พรรคก้าวไกล ร้อยละ 15.43 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 11.12 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 8.73 และพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.71 เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 18 ? 30 ปี นิยมพรรคก้าวไกลมากที่สุด ร้อยละ 37.85 ส่วนกลุ่มอายุ อื่น ๆ นิยมพรรคเพื่อไทยมากที่สุด เมื่อจำแนกตามภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมพรรคเพื่อไทยมากที่สุด ส่วนภาคใต้นิยมพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด ร้อยละ 24.71 ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 21.72

คะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยยังคงพุ่งแรงและได้รับการตอบรับอย่างดีจากแทบทุกกลุ่มอายุ แม้กลุ่มอายุ        18 ? 30 ปี จะนิยมพรรคก้าวไกลมากที่สุด แต่รองลงมาก็เป็นพรรคเพื่อไทย สะท้อนให้เห็นว่าแคมเปญ ?แลนด์สไลด์? หรือ ?เลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์? อาจจะกำลังเห็นผลจากการที่คนต้องการเปลี่ยนแปลงและวิธีการที่จะมีเสียงข้างมากในสภา       ก็คือต้องรวมกันให้ได้มากกว่าเสียง ส.ว. ผลโพลครั้งนี้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจึงครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ ถึงแม้ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ยังคงกอดด้ามขวานไว้แน่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าคะแนนนิยมนั้นลดลง ทุกพรรคการเมืองจึงต้องเร่งทำคะแนนชิงพื้นที่กันมากขึ้น เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ใคร ๆ ก็อยากกินข้าวร่วมโต๊ะเป็นรัฐบาลร่วมกัน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


จากผลโพลจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองที่ประชาชนนิยมเป็นอันดับ 1 คือ พรรคเพื่อไทย สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในแง่ที่ว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเดิม รวมทั้งประชาชนอาจมีความชื่นชอบนโยบายของพรรค เช่น เรื่องค่าจ้าง 600 บาทต่อวัน เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท ในส่วนพรรคที่ได้คะแนนนิยมอันดับ 2 คือ พรรคก้าวไกล ซึ่งถือว่าเป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่ โดยพรรคมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขจัดการสืบทอดอำนาจ ส่วนพรรคการเมืองอื่น ๆ ก็มีนโยบายที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้า เช่น การพักหนี้ 3 ปีของพรรคภูมิใจไทย บัตรสวัสดิการพลัส 1,000 บาทต่อเดือนของพรรครวมไทยสร้างชาติ การประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรของพรรคพรรคประชาธิปัตย์ การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 700 บาทต่อเดือนของพรรคพลังประชารัฐ เป็นต้น คงต้องมาลุ้นภายหลังการเลือกตั้งว่าพรรคการเมืองใดจะได้จัดตั้งรัฐบาลและมาบริหารประเทศของเราต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ