สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค.66

ข่าวผลสำรวจ Monday May 15, 2023 08:34 —สวนดุสิตโพล

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปคาดการณ์จำนวนที่นั่ง ส.ส. ในศึกเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ? 6 พฤษภาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 162,487 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางภาคสนามด้วยแบบสอบถามแบบปลายปิดที่ระบุชื่อผู้สมัครและพรรค และข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละเขตเลือกตั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง สรุปได้ ดังนี้

พรรคการเมือง     จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ     จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต     จำนวนรวม
เพื่อไทย     33     213     246
ก้าวไกล     27     79     106
ภูมิใจไทย     9     36     45
ประชาธิปัตย์     5     23     28
รวมไทยสร้างชาติ     10     15     25
พลังประชารัฐ     5     17     22
ชาติไทยพัฒนา     2     7     9
ประชาชาติ     1     7     8
ไทยสร้างไทย     2     2     4
เสรีรวมไทย     2     0     2
ชาติพัฒนากล้า     1     1     2
พรรคอื่น ๆ      3     0     3
รวม     100     400     500

ทั้งนี้ผลการสำรวจเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในช่วงระยะเวลาการสำรวจเท่านั้น               ค่าความคลาดเคลื่อน (error) ของผลการสำรวจเท่ากับ +7%
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชน ได้แก่ นโยบายของพรรคการเมือง ความชื่นชอบส่วนตัว ผลงานที่ผ่านมา การปราศรัยหาเสียง การรับชมดีเบต รวมไปถึงกลยุทธ์ของพรรคการเมืองและผู้สมัครในช่วงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ