สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ข่าวผลสำรวจ Monday May 29, 2023 09:09 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้นหรือไม่
อันดับ 1     ติดตามมากขึ้น          72.63%
อันดับ 2     ติดตามเท่าเดิม     21.30%
อันดับ 3     ติดตามน้อยลง      6.07%

2. ณ วันนี้ ประชาชนรู้สึกเครียดกับเรื่องใดมากที่สุด

อันดับ 1     ปากท้อง/ค่าใช้จ่าย     52.14%
อันดับ 2     การจัดตั้งรัฐบาล         51.90%
อันดับ 3     ค่าน้ำมัน/ค่าไฟ     48.31%
อันดับ 4     เศรษฐกิจของประเทศ         44.35%
อันดับ 5     การเลือกนายกรัฐมนตรี         43.14%

3. เมื่อมีความรู้สึกเครียดมากขึ้น ประชาชนแก้ปัญหาอย่างไร

อันดับ 1     คุยกับเพื่อน/คนรัก/คนที่ไว้ใจได้           46.38%
อันดับ 2     พักผ่อนให้มากขึ้น         42.88%
อันดับ 3     คุยกับคนในครอบครัว          34.04%
อันดับ 4     ดูหนัง/ซีรีส์/ฟังเพลง        32.22%
อันดับ 5     ออกกำลังกาย      28.87%

4. ประชาชนมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่

อันดับ 1     กังวล     67.83%
เพราะ  กลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ,พรรคที่ได้เสียง

ข้างมากอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล ,พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน,เล่นเกมการเมืองมาก

เกินไป ,กังวลการโหวตของ ส.ส. และ ส.ว. ฯลฯ

อันดับ 2     ไม่กังวล       32.17%
เพราะ  ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฏหมาย เชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ,น่าจะตกลง

ร่วมกันได้ลงตัว ,การจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ฯลฯ

5. ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่

อันดับ 1     ไม่เชื่อมั่น     58.33%
อันดับ 2     เชื่อมั่น             41.67%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

/

สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 พบว่า จากการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 72.63 ณ วันนี้ ประชาชนรู้สึกเครียดกับเรื่องปากท้อง/ค่าใช้จ่ายมากที่สุด ร้อยละ 52.14 รองลงมาคือ การจัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ 51.90 ทั้งนี้เมื่อมีความรู้สึกเครียดจะแก้ปัญหาด้วยการคุยกับเพื่อน คนรัก คนที่ไว้ใจได้ ร้อยละ 46.38 เมื่อสอบถามว่าประชาชนมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่ พบว่า กังวล ร้อยละ 67.83 เนื่องจากกลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน พรรคที่ได้เสียงข้างมากอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน มีการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป และกังวลการโหวตของ ส.ส. และ ส.ว. ส่วนความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วยความราบรื่น พบว่า ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 58.33 และเชื่อมั่น ร้อยละ 41.67

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้คนไทยติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง รวมไปถึงกังวลกับการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าอาจจะไม่ได้ตาม ที่ต้องการ เพราะกลไกของการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นมีเงื่อนไขของการโหวตจาก ส.ว. ร่วมด้วย กอปรกับภาพความขัดแย้งของพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่มีข่าวให้เห็นรายวัน จึงทำให้ประชาชนยังไม่แน่ใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่น

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ