สวนดุสิตโพล: ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday November 20, 2023 08:47 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้
?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?ที่พึ่งของคนไทย     ณ วันนี้? จำนวน 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญในปัจจุบัน ประชาชนต้องการที่พึ่งมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1     มาก     52.34%
อันดับ 2     ปานกลาง     36.06%
อันดับ 3     น้อย     11.60%

2. ณ วันนี้ มีเรื่องอะไรบ้างที่ประชาชนต้องการที่พึ่ง
อันดับ 1     ของแพง ค่าครองชีพสูง         57.79%
อันดับ 2     เศรษฐกิจตกต่ำ     55.14%
อันดับ 3     การทำงาน        44.47%
อันดับ 4     ปัญหาหนี้สิน     41.33%
อันดับ 5     สุขภาพ     35.46%3. นอกจากพึ่งตนเองแล้ว บุคคลอื่นที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งได้มากที่สุด คือ
อันดับ 1     ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ     61.43%
อันดับ 2     เพื่อนสนิท     28.61%
อันดับ 3     สิ่งศักดิ์สิทธิ์     22.48%
อันดับ 4     สถาบันการเงิน ธนาคาร     19.34%
อันดับ 5     รัฐบาล     18.46%4. ณ วันนี้ เรื่องใดที่ประชาชนอยากระบายความอัดอั้น
อันดับ 1     เศรษฐกิจไทยเมื่อไหร่จะดีขึ้น     45.17%
อันดับ 2     ของแพง เงินไม่พอใช้     43.87%
อันดับ 3     มิจฉาชีพ โจร ผู้ร้ายมีมากขึ้น      40.52%
อันดับ 4     นักการเมืองไทยควรหยุดทะเลาะกัน      37.36%
อันดับ 5     หนี้สินมีมาก ต้องกู้ยืมทั้งในระบบและนอกระบบ     30.11%*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : ?ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้?
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง?ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้?           กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 พบว่า จากการ             ที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทำให้ประชาชนรู้สึกต้องการที่พึ่งอย่างมาก ร้อยละ 52.34 เรื่องที่ต้องการที่พึ่งมากที่สุดคือเรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 57.79 รองลงมาคือ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ร้อยละ 55.14 นอกจากพึ่งตนเองแล้วบุคคลที่คิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งได้มากที่สุด คือ ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ ร้อยละ 61.43 ทั้งนี้เรื่องที่ประชาชน             อยากระบายความอัดอั้นมากที่สุด คือ ?เศรษฐกิจเมื่อไหร่จะดีขึ้น? ร้อยละ 45.17 รองลงมาคือ ?ของแพง เงินไม่พอใช้? ร้อยละ 43.87
ผลโพลตั้งแต่ช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผ่านต่อมายังรัฐบาลเศรษฐา พบว่าปัญหาปากท้องเป็นโจทย์หินของ         ทุกรัฐบาล เมื่อของแพงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน แก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนสนิท นี่คือชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ รวมไปถึงการหันไปหาที่พึ่งทางใจอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย ดังนั้นรัฐบาล         จึงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวรวมถึงแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาพรวมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


จากผลสำรวจนี้เป็นคำตอบเบื้องต้นแล้วว่าในเวลานี้ประชาชนต้องการที่พึ่งในการใช้ชีวิต โดยของแพง ค่าครองชีพสูงคือเรื่องที่ประชาชนต้องการที่พึ่งมากที่สุด และตามมาติดๆอันดับที่ 2 กับเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำ ผลโพลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการใช้ชีวิตของคนไทยกำลังมีปัญหาเร่งด่วนในเรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง ซึ่งนอกจากตนเองแล้วบุคคลที่คิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งได้มากที่สุดสองอันดับแรก คือ ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ และเพื่อนสนิท โดยมีรัฐบาลเป็นอันดับสุดท้ายอยู่อันดับที่ 5 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลว่าจะพึ่งพาได้น้อยที่สุด           จาก 5 อันดับ และประชาชนยังอัดอั้นใจในเรื่องเศรษฐกิจอีกด้วย จึงเป็นการตอกย้ำว่าปัญหาเรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจไม่ดี เงินไม่พอใช้ คือปัญหาสำคัญที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยเร็ว แม้ว่าจะมีประชาชนเพียง         ร้อยละ 18.46 เท่านั้นที่คิดว่าน่าจะพึ่งรัฐบาลได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ