สวนดุสิตโพล: “ที่สุดแห่งปี 2566”

ข่าวผลสำรวจ Tuesday January 2, 2024 09:02 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ที่สุดแห่งปี 2566”
      ปีนี้เป็นปีที่ 26 ที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี ?ที่สุดแห่งปี? โดยครอบคลุม      ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี ขั้นตอนแรกได้สำรวจ             ด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ประชาชนได้ตอบแสดงความเห็นและสรุปเป็นฐานข้อมูล โดยในปี 2566 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน     7,398 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2566 สรุปผลได้ดังนี้

อันดับ     1. เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม     อันดับ     2. นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม
1     พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้ง     40.53%     1     บิวกิ้น         35.59%
2     แอนโทเนีย คว้ารองมิสยูนิเวิร์ส 2023        17.55%     2     นนท์ ธนนท์       21.88%
3     สภารับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม     15.31%     3     เบิร์ด ธงไชย     19.66%
4     เยาวชนกราดยิงพารากอน     14.65%     4     โจอี้ ภูวศิษฐ์       12.50%
5     เลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค.66        11.96%     5     เจฟ ซาเตอร์       10.37%
อันดับ     3. นักร้องเพลงไทยสากลหญิงที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม     อันดับ     4. นักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม
1     อิ้งค์ วรันธร              27.94%     1     ก้อง ห้วยไร่        33.07%
2     ปาล์มมี่        24.61%     2     มนต์แคน แก่นคูน       25.31%
3     4EVE                 21.85%     3     นิวคันทรี่       18.65%
4     โบกี้ไลอ้อน        13.97%     4     ไผ่ พงศธร        13.10%
5     Pixxie (พิกซี่)        11.63%     5     เต้ย อภิวัฒน์       9.87%
อันดับ     5. นักร้องลูกทุ่งหญิงที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม     อันดับ     6. ดาราชายที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม
1     ต่าย อรทัย       41.16%     1     โป๊ป ธนวรรธน์       29.99%
2     จ๊ะ นงผณี        22.13%     2     นนกุล ชานน        24.76%
3     ลำไย ไหทองคำ       16.92%     3     ณเดชน์ คูกิมิยะ       16.37%
4     กระแต อาร์สยาม       10.49%     4     เจมส์ จิรายุ        14.82%
5     เปาวลี พรพิมล       9.30%     5     ต่อ ธนภพ        14.06%
อันดับ     7. ดาราหญิงที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม     อันดับ     8. นักกีฬาชายที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม
1     เบลล่า ราณี     37.61%     1     เจ ชนาธิป     34.01%
2     ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก       22.63%     2     บัวขาว บัญชาเมฆ     27.34%
3     แอฟ ทักษอร       14.69%     3     เทพบิว     14.30%
4     ญาญ่า     12.90%     4     ตะวันฉาย     12.75%
5     โบว์ เมลดา       12.17%     5     เอส ศุภ สง่าวรวงศ์     11.60%
อันดับ     9. นักกีฬาหญิงที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม     อันดับ     10. นักการเมืองชายที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม
1     น้องเทนนิส     48.56%     1     พิธา ลิ้มเจริญรัตน์        61.78%
2     บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร     16.24%     2     เศรษฐา ทวีสิน       13.22%
3     เมย์ รัชนก     15.11%     3     พริษฐ์ วัชรสินธุ       10.47%
4     พรพรรณ เกิดปราชญ์     12.69%     4     รังสิมันต์ โรม       8.19%
5     ปอป้อ ทรัพย์สิรี     7.40%     5     ชลน่าน ศรีแก้ว       6.34%อันดับ     11. นักการเมืองหญิงที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม     อันดับ     12. นักการศึกษาที่สุดแห่งปี 2566     ภาพรวม
1     ศิริกัญญา ตันสกุล       27.95%     1     คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช        25.95%
2     แพทองธาร ชินวัตร       24.22%     2     ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์       22.79%
3     รัชนก ศรีนอก     21.31%     3     รศ.สุขุม นวลสกุล       20.60%
4     ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์        16.22%     4     รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก       18.30%
5     วทันยา วงษ์โอภาสี     10.30%     5     ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์       12.36%
อันดับ     13. ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี 2566     ภาพรวม     อันดับ     14. ความหวังในปีหน้า 2567     ภาพรวม
1     ลิซ่า BLACKPINK        28.14%     1     ของกิน ของใช้ถูกลง เศรษฐกิจดีขึ้น     40.45%
2     พิธา ลิ้มเจริญรัตน์        27.46%     2     การท่องเที่ยวคึกคัก          21.44%
3     กรรชัย กำเนิดพลอย        22.55%     3     คุณภาพชีวิตดี สุขภาพกายใจดี          18.92%
4     แพทองธาร ชินวัตร        12.43%     4     มีโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมมากขึ้น     9.73%
5     แอนโทเนีย โพซิ้ว     9.42%     5     ทุจริตคอร์รัปชันลดลง       9.46%

?ที่สุดแห่งปี 2566?

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?ที่สุดแห่งปี 2566? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,398 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) สำรวจระหว่างวันที่ 20 ? 27 ธันวาคม 2566 พบว่า เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2566 คือ พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้ง ร้อยละ 40.53 แอนโทเนียคว้ารองมิสยูนิเวิร์ส ร้อยละ 17.55 และสภารับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ร้อยละ 15.31

นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปี คือ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ร้อยละ 35.59 ฝ่ายหญิง คือ อิงค์ วรันธร ร้อยละ 27.94 นักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปี คือ ก้อง ห้วยไร่ (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) ร้อยละ 33.07 ฝ่ายหญิง คือ ต่าย อรทัย (ปีที่ 4 ติดต่อกัน) ร้อยละ 41.16

ดาราชายที่สุดแห่งปี คือ โป๊ป ธนวรรธน์ ร้อยละ 29.99 ฝ่ายหญิง คือ เบลล่า ราณี ร้อยละ 37.61 นักกีฬาชายที่สุดแห่งปี คือ เจ ชนาธิป ร้อยละ 34.01 ฝ่ายหญิง คือ น้องเทนนิส (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) ร้อยละ 48.56

นักการเมืองชายที่สุดแห่งปี คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) ร้อยละ 61.78 ฝ่ายหญิง คือ ศิริกัญญา ตันสกุล ร้อยละ 27.95 นักการศึกษาที่สุดแห่งปี 2566 คือ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ร้อยละ 25.95 ด้านผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี คือ ลิซ่า BLACKPINK ร้อยละ 28.14 และความหวังในปีหน้า 2567 คือ อยากให้ของกินของใช้ถูกลง เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 40.45 นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 0863766533

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี 2566 สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบัน ประชาชนสามารถรับรู้ได้รวดเร็วหลากหลายช่องทาง มีข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์จากหลายด้าน หลายมุมมอง จนทำให้เกิดเป็นกระแส เป็นความชื่นชอบ ความนิยม นำไปสู่การตัดสินใจและการมีส่วนร่วม ซึ่งทุกอันดับจากผลการสำรวจที่สุดแห่งปี 2566 ของสวนดุสิตโพลคงจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นกระแสความนิยมได้อย่างชัดเจน นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2566 ที่ประชาชนส่วนใหญ่นึกถึง เป็นกระแสสังคมที่ร้อนแรง คือเรื่อง ?การเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง? อาจเนื่องด้วยประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการเมืองผ่านรูปแบบการปกครองระบอบผ่านระบบตัวแทน (ส.ส.) การเมืองจึงเป็น ?หัวใจสำคัญ? เพราะรัฐบาลจะมี ?กระบวนตัดสินใจในนโยบายการบริหาร? ที่ส่งผลไปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และแวดวงต่าง ๆ ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคน

นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

ผู้ดำเนินงาน OWL (Floor Supervisor)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ