Gossip News: น่าน้อยใจจริงๆสำหรับผู้บริหารคนเก่งของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

ThaiPR.net -- พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 10:41:04 น.

มันน่าน้อยใจจริงๆสำหรับผู้บริหารคนเก่งของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี เพราะทุกปีจะต้องรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับพิธีเปิดงานสหกรุ๊ปมากว่ายี่สิบปี แถมจะต้องรับหน้าที่ควบเป็นพิธีกรให้กับงานแสดงฟชั่นโชว์ The Forgotten Show ด้วยอ่านต่อ

Gossip News: น่าน้อยใจจริงๆสำหรับผู้บริหารคนเก่งของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียรGossip News: น่าน้อยใจจริงๆสำหรับผู้บริหารคนเก่งของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร