ภาพข่าว: ICDL จับมือ PTS เปิดคอร์สออนไลน์ “ICDL Digital Learning for Workforce Basics”

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 08:58:11 น.

ICDL Thailand ร่วมกับ PTS พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล "ICDL Digital Learning for Workforce Basics" สำหรับเตรียมตัวเข้ารับการประเมิน ICDL Workforce Basics ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่จำเป็นในการประเมินทักษะสมรรถนะดิจิทัล รวมถึงการต่อยอดความสนใจเฉพาะทางด้วยการทดลองฝึกฝนอ่านต่อ

ภาพข่าว: ICDL จับมือ PTS เปิดคอร์สออนไลน์ “ICDL Digital Learning for Workforce Basics”