คณะ ICT ม.มหิดล   ได้เปิดโปรแกรมใหม่ของการอบรม ภายใต้โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

ThaiPR.net -- พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 09:32:18 น.

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโปรแกรมใหม่ของการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals (TT101 : TechTalk, IT641 : Agile Software Development Best Practices, IT661 : Information Security Management Best Practices) ดำเนินการสอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการ ICT ของประเทศ ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมที่อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล   ได้เปิดโปรแกรมใหม่ของการอบรม ภายใต้โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionalsคณะ ICT ม.มหิดล   ได้เปิดโปรแกรมใหม่ของการอบรม ภายใต้โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals