ข่าวฉันทานนท์ วรรณเขจร ก่อน 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 14:36 น.

สศก. เผย ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 65 อยู่ที่ระดับ 80.46 พัฒนาในระดับดี ด้านสุขอนามัย-สังคม...

เศรษฐกิจ 19 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เผย ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 65 อยู่ที่ระดับ 80.46 พัฒนาในระดับดีด้านสุขอนามัย สังคม พัฒนาในระดับดีมาก ขณะที่สิ่งแวดล้อม การศึกษา... อ่านต่อ

สศก. ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้ามันสำปะหลัง รองรับอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่...

เศรษฐกิจ 12 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ... อ่านต่อ

สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสนล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า...

เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสนล้านบาทไทยได้เปรียบดุลการค้า 53,387 ล้านบาท นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

USDA คาด ครึ่งปีหลัง ผลผลิตพืชน้ำมันโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระทบราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกลดลง ขณะที่...

เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร USDA คาด ครึ่งปีหลัง ผลผลิตพืชน้ำมันโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระทบราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกลดลงขณะที่ ครม. มีมติรับทราบ... อ่านต่อ

สศก. เผยครม.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันปาล์มส่วนเกิน-ประกันรายได้ รักษาเสถียรภาพราคาในปท.

เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันของไทย ปี... อ่านต่อ

ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน Q1/66 มูลค่า 1 แสนลบ. ได้ดุลการค้า 5.3...

เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับอา... อ่านต่อ

สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสนล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า...

เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสนล้านบาทไทยได้เปรียบดุลการค้า 53,387 ล้านบาท นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

USDA คาด ครึ่งปีหลัง ผลผลิตพืชน้ำมันโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระทบราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกลดลง ขณะที่...

เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร USDA คาด ครึ่งปีหลัง ผลผลิตพืชน้ำมันโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระทบราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกลดลง ขณะที่ ครม. มีมติรับทราบ... อ่านต่อ

สศก. เผย ปัจจุบัน ไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.403 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 9 พันล้านบาท...

เศรษฐกิจ 24 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เผย ปัจจุบัน ไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.403 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 9 พันล้านบาทพร้อมลงพื้นที่ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ ท้ายเกาะ... อ่านต่อ

เกษตรฯ ผลักดันส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ ตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจ 22 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิต มันฝรั่ง ปี 2566 พบว่า... อ่านต่อ

รุกแนวทางพัฒนาระบบประกันภัยเกษตร สศก. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการระบบประกันภัย...

เศรษฐกิจ 9 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รุกแนวทางพัฒนาระบบประกันภัยเกษตร สศก. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการระบบประกันภัยของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประมง และทุเรียน นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

รุกแนวทางพัฒนาระบบประกันภัยเกษตร สศก. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการระบบประกันภัย...

เศรษฐกิจ 9 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รุกแนวทางพัฒนาระบบประกันภัยเกษตร สศก. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการระบบประกันภัยของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประมง และทุเรียน นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

ก้าวสู่ปีที่ 4 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ NABC มุ่งพัฒนา Big Data ด้านการเกษตร

เศรษฐกิจ 29 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากที่ สศก. ได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ"... อ่านต่อ

สศก. คาดสับปะรดปัตตาเวียปีนี้ ให้ผลผลิตรวม 1.59 ล้านตัน เผย ภาคกลาง-อีสาน-ใต้ ผลผลิตออกมาก...

เศรษฐกิจ 25 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. คาดสับปะรดปัตตาเวียปีนี้ ให้ผลผลิตรวม 1.59 ล้านตัน เผย ภาคกลาง อีสาน ใต้ผลผลิตออกมาก เดือนพฤษภาคมนี้ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

สศก. ลงพื้นที่กำแพงเพชร ดูงาน อายิโนะโมะโต๊ะ ศึกษาแนวทางใช้นวัตกรรม...

เศรษฐกิจ เม.ย. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ลงพื้นที่กำแพงเพชร ดูงาน อายิโนะโมะโต๊ะ ศึกษาแนวทางใช้นวัตกรรมจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้ประโยชน์สูงสุดตาม BCG Model นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

สศก. ติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี...

เศรษฐกิจ เม.ย. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมขยายผลเป็นต้นแบบในพื้นที่ใกล้เคียง... อ่านต่อ

เกาะติด 3 โครงการ หนุนเกษตรกรปลอดเผา ไถกลบ ทำปุ๋ย ช่วยดินดี ลดต้นทุนทำการเกษตร

เศรษฐกิจ มี.ค. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน... อ่านต่อ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณพิรุณคุณากร

ทั่วไป มี.ค. 66 –คปภ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณพิรุณคุณากร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร... อ่านต่อ

สศก. แถลง จีดีพีเกษตร ไตรมาส 1 ระบุ น้ำดี อากาศอำนวย บวกเศรษฐกิจฟื้นตัว ดันจีดีพีโต...

เศรษฐกิจ มี.ค. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. แถลง จีดีพีเกษตร ไตรมาส 1 ระบุ น้ำดี อากาศอำนวย บวกเศรษฐกิจฟื้นตัว ดันจีดีพีโต 5.5% นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร... อ่านต่อ

สศก. ครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนา Born Strong Grow Stronger มุ่งเดินหน้าสู่เกษตรไทยแข็งแกร่ง

เศรษฐกิจ มี.ค. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนา Born Strong Grow Stronger มุ่งเดินหน้าสู่เกษตรไทยแข็งแกร่ง นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร... อ่านต่อ

สศก. เปิดตัว แอป ‘บอกต่อ’ แหล่งรวมศูนย์บริการ แอปเดียวจบ...

เศรษฐกิจ มี.ค. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.... อ่านต่อ

สศก. ดันศักยภาพสินค้าโคเนื้อสู้เปิดเสรีการค้า เกาะติดโครงการพัฒนาโคเนื้อสุรินทร์วากิว...

เศรษฐกิจ มี.ค. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ดันศักยภาพสินค้าโคเนื้อสู้เปิดเสรีการค้า เกาะติดโครงการพัฒนาโคเนื้อสุรินทร์วากิวพร้อมผลักดันแหล่งผลิตเนื้อคุณภาพสายพันธุ์ญี่ปุ่น จ.สุรินทร์... อ่านต่อ

สศก. เปิดผลศึกษา การบริหารจัดการชีวมวลอ้อยที่เหมาะสมจากใบและยอดอ้อย ชวนเกษตรกรตัดอ้อยสด ลดการเผา...

เศรษฐกิจ ก.พ. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เปิดผลศึกษา การบริหารจัดการชีวมวลอ้อยที่เหมาะสมจากใบและยอดอ้อยชวนเกษตรกรตัดอ้อยสด ลดการเผา เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

สศก. จับมือ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพโคนม จ.สระแก้ว ขับเคลื่อน 50 Smart Farm...

เศรษฐกิจ ก.พ. 66 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. จับมือ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพโคนม จ.สระแก้วขับเคลื่อน 50 Smart Farm ผลักดันสู่ 10 ฟาร์มโคนมต้นแบบ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

4 พืชหัวให้ผลผลิตเพิ่ม คาด มี.ค.ออกสู่ตลาดมากสุด

ทั่วไป ม.ค. 66 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชหัว 4 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่... อ่านต่อ


ข่าวฉันทานนท์ วรรณเขจร ก่อน 25 มกราคม พ.ศ. 2566 18:30 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ