ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน Q1/66 มูลค่า 1 แสนลบ. ได้ดุลการค้า 5.3 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 2, 2023 12:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ปี 66 พบว่า ไทยมีมูลค่าการค้า รวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.18% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 65 โดยมีมูลค่าส่งออก 101,062 ล้านบาท

ส่วนสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์/ เครื่องดื่มชูกำลัง/ ข้าว/ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง/ อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม/ น้ำยางธรรมชาติ/ อาหารสุนัขหรือแมว/ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป/ ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์

สำหรับการนำเข้า มีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่าการนำเข้า 47,674 ล้านบาท ลดลงจากปี 65 ที่ 2.81% โดยสินค้าเกษตรนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง เช่น มันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด และมันสำปะหลังแช่แข็ง/ เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) และข้าวโพดที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภคและทำอาหารสัตว์/ อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม/ บุหรี่ที่มียาสูบ/ อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก/ ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มะพร้าว ถั่วลิสง/ เมล็ดหักและแป้งหยาบของข้าว/ ปลาทูนาบรรจุกระป๋อง/ ขนมจำพวกเบเกอรี่ เช่น บิสกิต เค้ก เพสทรี/ โคมีชีวิต

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก คิดเป็นมูลค่า 53,387 ล้านบาท (เพิ่มขี้น 19.53%) โดยตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

1. อินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 26,290 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 26.01% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล/ ข้าว/ อาหารสุนัขหรือแมว/ ถั่ว/ ผลไม้สด (ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด)/ ครีมเทียม/ อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกและเด็กเล็ก/ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง/ ปลายข้าว

2. มาเลเซีย มีมูลค่าส่งออก 18,001 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.81% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติ/ น้ำตาล/ ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่ (ปีก โคนขา ตับ) แช่แข็ง/ อาหารสุนัขหรือแมว/ น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม/ แป้งมันสำปะหลัง/ อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกและเด็กเล็ก/ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป

3. กัมพูชา มีมูลค่าส่งออก 13,331 คิดเป็นสัดส่วน 13.17% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล/ เครื่องดื่มชูกำลัง/ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง/ ครีมเทียม/ ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์/ นู๊ดเดิลพร้อมปรุง/ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป/ ไส้กรอก/ ปลาปรุงแต่ง เช่น ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา/ กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง เช่น แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน กากถั่วเหลือง

ทั้งนี้ สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยยังคงเติบโตได้ดี และสินค้าเกษตรไทยก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรไทย มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ

รวมถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐ ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต และเพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และการขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการค้าให้เติบโตต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ