ข่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ล่าสุด

รองผอ.สำนักงานยุติธรรมกล่าวเปิดงาน ที่โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ

ทั่วไป 25 ก.ย. –ThaiPR.net วันที่ 25 กันยายน 2566 กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ... อ่านต่อ

สกธ. เปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์ "ชุมชนประชาธรรม" สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนก...

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ เปิดตัว แอนิเมชันซีรีส์ "ชุมชนประชาธรรม"... อ่านต่อ

สถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ

การเมือง ม.ค. 63 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้กระทรวงยุติธรรม... อ่านต่อ

การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การเมือง ธ.ค. 61 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ของกระทรวงยุติธรม (ยธ.) จำนวน 8... อ่านต่อ

สกธ. จัดรถให้ความรู้เคลื่อนที่ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย”...

ทั่วไป เม.ย. 61 –ThaiPR.net สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ปลื้ม หลังจัดกิจกรรมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ "ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย" ใน 8 จังหวัดนำร่อง... อ่านต่อ

'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’ สัญจรภาคใต้

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่... อ่านต่อ

ดาว มยุรีย์ ส่งความสุขแฟนๆ ชลบุรี-ระยอง รถให้ความรู้เคลื่อนที่ 'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’

บันเทิง มี.ค. 61 –ThaiPR.net นับเป็นครั้งที่ 4 และ 5 แล้ว สำหรับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ,... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net ศิลปินลูกทุ่งสาว ดาว มยุรีย์ (ที่ 6 จากซ้าย) มาร่วมให้ความบันเทิงกับแฟนๆ ชาว จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ในกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ "ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย"... อ่านต่อ

ดาว มยุรีย์ ร่วมให้ความสุข 'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’

ทั่วไป ก.พ. 61 –ThaiPR.net สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน... อ่านต่อ

แฟ้ม บุญมา ร่วมให้ความรู้ 'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’

ทั่วไป ก.พ. 61 –ThaiPR.net กระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติการเชิงรุก ด้วยการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เข้าไปให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน... อ่านต่อ

“ช่องวัน31” นำรายการพิเศษ “สารคดีเทิดพระเกียรติ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ...

บันเทิง ต.ค. 59 –ThaiPR.net ช่องวัน ร่วมกับ กสทช, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “6 นโยบายเร่งด่วน”...

ผลสำรวจ ก.ย. 59 –สวนดุสิตโพล “สำนักงานกิจการยุติธรรม” ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ร่วมกับ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้

ผลสำรวจ มิ.ย. 59 –สวนดุสิตโพล ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้ เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: การรายงานสถิติช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว

ผลสำรวจ พ.ค. 59 –สวนดุสิตโพล จากที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดยบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ แต่เมื่อเปรียบเทียบสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ 2559 กับ ปี 2558... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “การรับรู้กฎหมาย” ของประชาชน

ผลสำรวจ มี.ค. 59 –สวนดุสิตโพล ปัจจุบันประชาชนมีส่วนร่วมและตื่นตัวในการรับรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “การบังคับใช้กฎหมาย” ในสายตาประชาชน

ผลสำรวจ ก.พ. 59 –สวนดุสิตโพล สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ร่วมกับ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “กระบวนการยุติธรรม” ในสายตาประชาชน

ผลสำรวจ ธ.ค. 58 –สวนดุสิตโพล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบว... อ่านต่อ

“ยุติธรรม” พิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง

ทั่วไป พ.ย. 58 –สำนักโฆษก นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งที่ ๙ ณ...

ทั่วไป ต.ค. 58 –สำนักโฆษก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร... อ่านต่อ

ขออนุมัตินโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561...

การเมือง ต.ค. 58 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริห... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ TDRI จัดสัมมนา

ทั่วไป ก.ย. 58 –ThaiPR.net วัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "แนวทางการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปล... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม เผยแนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรม พร้อมเดินหน้า...

ทั่วไป พ.ค. 58 –สำนักโฆษก เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคุณหญิง พรทิพย์... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม เผยผลการดำเนินงานอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ...

ทั่วไป มี.ค. 58 –สำนักโฆษก นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวความคืบหน้าผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม พลิกโฉมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน

ทั่วไป มี.ค. 58 –สำนักโฆษก นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ทั่วไป ก.พ. 58 –สำนักโฆษก เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ก่อน 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 13:43 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ