ข่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ล่าสุด

การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

4 ธ.ค. 61 19:29 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ของกระทรวงยุติธรม (ยธ.) จำนวน 8... อ่านต่อ

สกธ. จัดรถให้ความรู้เคลื่อนที่ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย”...

2 เม.ย. 61 13:39 น. –ThaiPR.net สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ปลื้ม หลังจัดกิจกรรมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ "ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย" ใน 8 จังหวัดนำร่อง... อ่านต่อ

'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’ สัญจรภาคใต้

20 มี.ค. 61 15:30 น. –ThaiPR.net สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่... อ่านต่อ

'ดาว-มยุรีย์' ส่งความสุขแฟนๆ ชลบุรี-ระยองรถให้ความรู้เคลื่อนที่ 'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย'

18 มี.ค. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นับเป็นครั้งที่ 4 และ 5 แล้ว สำหรับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ,... อ่านต่อ

ดาว มยุรีย์ ส่งความสุขแฟนๆ ชลบุรี-ระยอง รถให้ความรู้เคลื่อนที่ 'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’

15 มี.ค. 61 10:29 น. –ThaiPR.net นับเป็นครั้งที่ 4 และ 5 แล้ว สำหรับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ,... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย

15 มี.ค. 61 10:24 น. –ThaiPR.net ศิลปินลูกทุ่งสาว ดาว มยุรีย์ (ที่ 6 จากซ้าย) มาร่วมให้ความบันเทิงกับแฟนๆ ชาว จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ในกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ "ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย"... อ่านต่อ

'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย' งานเชิงรุกกระทรวงยุติธรรม

2 มี.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เข้าไปให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน... อ่านต่อ

ดาว มยุรีย์ ร่วมให้ความสุข 'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’

27 ก.พ. 61 13:31 น. –ThaiPR.net สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน... อ่านต่อ

'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย'จัดรถความรู้เคลื่อนที่ตรงถึงชุมชน

26 ก.พ. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า กระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติการเชิงรุก ด้วยการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เข้าไปให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน... อ่านต่อ

แฟ้ม บุญมา ร่วมให้ความรู้ 'ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’

20 ก.พ. 61 10:37 น. –ThaiPR.net กระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติการเชิงรุก ด้วยการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เข้าไปให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน... อ่านต่อ

“ช่องวัน31” นำรายการพิเศษ “สารคดีเทิดพระเกียรติ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ...

31 ต.ค. 59 15:39 น. –ThaiPR.net ช่องวัน ร่วมกับ กสทช, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “6 นโยบายเร่งด่วน”...

29 ก.ย. 59 11:16 น. –สวนดุสิตโพล “สำนักงานกิจการยุติธรรม” ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ร่วมกับ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้

8 มิ.ย. 59 10:03 น. –สวนดุสิตโพล ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้ เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: การรายงานสถิติช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว

4 พ.ค. 59 11:30 น. –สวนดุสิตโพล จากที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดยบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ แต่เมื่อเปรียบเทียบสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ 2559 กับ ปี 2558... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “การรับรู้กฎหมาย” ของประชาชน

4 มี.ค. 59 14:52 น. –สวนดุสิตโพล ปัจจุบันประชาชนมีส่วนร่วมและตื่นตัวในการรับรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “การบังคับใช้กฎหมาย” ในสายตาประชาชน

4 ก.พ. 59 10:03 น. –สวนดุสิตโพล สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ร่วมกับ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “กระบวนการยุติธรรม” ในสายตาประชาชน

15 ธ.ค. 58 10:50 น. –สวนดุสิตโพล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบว... อ่านต่อ

“ยุติธรรม” พิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง

10 พ.ย. 58 14:29 น. –สำนักโฆษก นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งที่ ๙ ณ...

24 ต.ค. 58 15:42 น. –สำนักโฆษก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร... อ่านต่อ

ขออนุมัตินโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561...

13 ต.ค. 58 18:07 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริห... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ TDRI จัดสัมมนา

11 ก.ย. 58 14:41 น. –ThaiPR.net วัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "แนวทางการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปล... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม เผยแนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรม พร้อมเดินหน้า...

15 พ.ค. 58 13:05 น. –สำนักโฆษก เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคุณหญิง พรทิพย์... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม เผยผลการดำเนินงานอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ...

23 มี.ค. 58 14:21 น. –สำนักโฆษก นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวความคืบหน้าผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม พลิกโฉมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน

5 มี.ค. 58 15:49 น. –สำนักโฆษก นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

25 ก.พ. 58 13:43 น. –สำนักโฆษก เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ก่อน 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 13:43 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ