ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อน 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 10:39 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ...

ทั่วไป มี.ค. 58 –ThaiPR.net นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Roadmap... อ่านต่อ

เปิดงานอบรมยุทธศาสตร์การเกษตรระดับจังหวัด

ทั่วไป ก.ย. 57 –ThaiPR.net นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังไปเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์การเกษตรระดับจังหวัดและการขับเคลื่อ... อ่านต่อ

สป.กษ.ชูคำขวัญ “HOPE” สร้างวัฒนธรรมองค์การสมรรถนะสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ทั่วไป มิ.ย. 56 –ThaiPR.net วันนี้ (28 มิถุนายน 2556) เวลา 08.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประกาศวัฒนธรรมองค์การ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: การลงนามบันทึกการรับ-ส่งมอบงานเบิกจ่ายและการบัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ทั่วไป ก.ย. 54 –ThaiPR.net นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายศุภ ชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกการรับ... อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

เศรษฐกิจ ธ.ค. 53 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กชก.... อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(Ministry of Agriculture and Cooperatives) และหน่วยงานใต้สังกัด

ทั่วไป ส.ค. 53 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2281 5884, 0 2281 5955 Ministry of Agriculture and Cooperatives Thanon Ratchadamnoen Nok, Bangkok 10200 Tel. 0... อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

เศรษฐกิจ ก.พ. 52 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ในฐานะฝ่าย... อ่านต่อ

ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

เศรษฐกิจ ก.พ. 52 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 11.55 ล้านบาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2550

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 50 –สำนักโฆษก เวลา 08.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ เกษตรกรและผู้ยากจน ณ ห้องประชุม 134... อ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

กฏหมายและประกาศ ต.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านต่อ

สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงาน “หม่อนไหมเทิดพระเกียรติ...

ทั่วไป ก.ค. 49 –ThaiPR.net ถ้ากล่าวถึงผ้าไหมที่สวยงามแล้ว ทุกคนคงจะนึกถึงผ้าไหมของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเพื่อสร้างมาตรฐาน และความเชื่อมั่นให้กับผ้าไหมไทย... อ่านต่อ

สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงาน “หม่อนไหมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

ทั่วไป ก.ค. 49 –ThaiPR.net สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงาน... อ่านต่อ

ก.พลังงานมอบรางวัลหน่วยงานราชการ ลดใช้พลังงานดีเด่นประจำปี 2548

ทั่วไป เม.ย. 49 –ThaiPR.net ก.พลังงานเตรียมจัดงาน "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน ปี 49" โดยเชิญหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจร่วมประชุมรับทราบนโยบายและเป้าหมายลดใช้ พลังงาน... อ่านต่อ

การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นของสถาบันวิจั...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง... อ่านต่อ

ผ่อนผันการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเกิน 2 ปีงบประมาณ (ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและระบบไฟฟ้าและประปา...

กฏหมายและประกาศ เม.ย. 47 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้รับการผ่อนผันการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเกิน... อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Co-operatives) และหน่วยงานใต้สังกัด

การเมือง มี.ค. 44 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ Postal address: Ratchadamnoen Nok Rd., Bangkok 10200 โทร.(Tel.): (02) 281 5955 URL http://www.moac.go.th Email(อีเมล์): webmaster@moac.go.th... อ่านต่อ

ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการซ่อมใหญ่และปรับปรุงเครื่องบิน

กฏหมายและประกาศ ก.ค. 43 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการซ่อมใหญ่และปรับปรุงเครื่องบิน C 212 100 หมายเลขเกษตร 1512 และ 1513... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ