ข่าวโปรดเกล้า ก่อน 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 21:31 น.

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานเกียรติบัตร ในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่...

ทั่วไป 7 ธ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี... อ่านต่อ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นองคมนตรี

การเมือง 30 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา... อ่านต่อ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการต่างประเทศ

ต่างประเทศ 27 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์... อ่านต่อ

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จ.นครนายก

ทั่วไป 27 พ.ย. –ThaiPR.net พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ... อ่านต่อ

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ...

ทั่วไป 21 พ.ย. –ThaiPR.net ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน... อ่านต่อ

กรมการพัฒนาชุมชนทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง...

ทั่วไป 17 พ.ย. –ThaiPR.net พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กรมการพัฒนาชุมชนนำไปทอดถวาย ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง... อ่านต่อ

ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน...

ทั่วไป 13 พ.ย. –ThaiPR.net ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวง... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี...

ทั่วไป 12 พ.ย. –ThaiPR.net   นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสร... อ่านต่อ

ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

ทั่วไป 7 พ.ย. –ThaiPR.net สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ รศ.ดร.ธนวรรธ์น พลวิชัย... อ่านต่อ

วว. ร่วมแสดงความยินดีกับ "นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์" ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ...

ทั่วไป 6 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ

ดร. ดิลีป คูมาร์ ทิมมาปปา จากสาธารณรัฐอินเดีย รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

ต่างประเทศ 19 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ... อ่านต่อ

มอบปริญญาบัตรผู้บริหารเซ็นทรัล

ทั่วไป 19 ต.ค. –ThaiPR.net พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์... อ่านต่อ

"แว่นท็อปเจริญ" ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลฎีกาคนที่ 49

ทั่วไป 15 ต.ค. –ThaiPR.net แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะ เข้าคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับ นางอโนชา ชีวิตโสภณ... อ่านต่อ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล" นั่งผบ.ตร.คนใหม่

ทั่วไป 30 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้... อ่านต่อ

สะพัด! ก.ตร.ตั้ง "ต่อศักดิ์ สุขวิมล" ขึ้น ผบ.ตร.คนใหม่ แต่โฆษกปฏิเสธเปิดชื่อรอโปรดเกล้าฯ

ทั่วไป 27 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ระบุว่า ที่ประชุม ก.ตร. ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง... อ่านต่อ

ครม.ตั้ง "ไพโรจน์ โชติกเสถียร" นั่งปลัดแรงงานคนใหม่

การเมือง 18 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้ง นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน... อ่านต่อ

ทูตสหรัฐฯ ร่วมยินดี "เศรษฐา" หลังรับตำแหน่งนายกฯ คนใหม่ของไทย

ทั่วไป 7 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐา ทวีสิน...

ทั่วไป 7 ก.ย. –สำนักโฆษก เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 13.00 น.... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่ร่วมครม.ชุดใหม่ ย้ำรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน...

ทั่วไป 5 ก.ย. –สำนักโฆษก นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่ร่วมครม.ชุดใหม่ ย้ำรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน ยืนยันตั้งใจทำงานแก้ปัญหาของประชาชนอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ทั่วไป 5 ก.ย. –สำนักโฆษก วันนี้ (5 กันยายน 2566) เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ... อ่านต่อ

นายกฯ นำครม. "เศรษฐา 1" ถวายสัตย์ปฏิญาณตน/พาณิชย์ แถลงเงินเฟ้อส.ค.

หุ้น-การเงิน 5 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ติดตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งสำคัญ ในวันที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ... อ่านต่อ

(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งขึ้นตามภูมิภาค คิกออฟครม.เศรษฐา1-คลายกังวลเงินเฟ้อ...

หุ้น-การเงิน 4 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดแกว่งตัวอยู่ในแดนบวก... อ่านต่อ

ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งขึ้นตามภูมิภาค คิกออฟครม.เศรษฐา1-คลายกังวลเงินเฟ้อสหรัฐ

หุ้น-การเงิน 4 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดแกว่งตัวอยู่ในแดนบวก... อ่านต่อ

พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน

ทั่วไป 2 ก.ย. –สำนักโฆษก วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ... อ่านต่อ

โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 แล้ว ไม่พลิกโผ/ไร้ชื่อ "พิชิต-ไผ่ ลิกค์"

การเมือง 2 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วนั้น... อ่านต่อ


ข่าวโปรดเกล้า ก่อน 2 กันยายน พ.ศ. 2566 09:51 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ