ข่าวอินโฟเควสท์
07:37 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 18 พ.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จ…
07:36 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 18 พ.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญ…
07:36 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 18 พ.ย. 2562   ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอ…
07:35 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2562   สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุ…
07:31 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการ…