TV GUIDE

กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ร้อยมือสร้างเมือง อาทิตย์ที่ 1 ก.ย. นี้ พบกับ กลุ่มชุมชนจากจังหวัดน่าน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ ซึ่งนับวันวิถีชีวิตจารีตประเพณีเหล่านี้เริ่มเลือนลางลงไปทุกที ทำให้ชาวชุมชนบ้านน้ำล้อมรวมตัวกันคิด อนุรักษ์ประเพณีไว้เพื่อสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง แต่คนที่มีความรู้ความสามารถที่จะสืบสานขนบธรรมเนียมเหล่านี้นั้นล้วนแต่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แทบทั้งสิ้น ทำให้คนในชุมชนจึงเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นพิเศษ จึงได้จัดตั้ง “โครงการข่วงคนอายุยืน ฟื้นอัตลักษณ์เมืองเก่าน่าน เล่าขานตำนานชุมชน” ของชุมชนบ้านน้ำล้อม เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน โดยต้องการปรับปรุงและพัฒนา ข่วง (ลานกิจกรรม) ให้มีสภาพสมบูรณ์ขึ้น เสมือนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมเพื่อสุขภาพดีให้กับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่จะสั่งสอน และฟื้นฟูอัตลักษณ์ต่างๆ ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป อีกทั้งจังหวัดน่านมีโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแหล่งจัดเก็บของเก่านี้ เพื่อหวังให้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บวัตถุโบราณ เพื่อหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าขานตำนานของชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย แต่โครงการนี้จะเป็นอย่างไร ? จะถูกใจคณะกรรมการหรือไม่ ? ติดตามได้ใน รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 56 นี้ เวลา 20.30 — 21.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี