ข่าวอินโฟเควสท์
16:54 จีนอนุมัติบริษัทเอกชนเสนอขายหุ้น IPO เพิ่ม 2 แห่ง   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 2 แห…
15:34 สธ.เผย ครม.มีมติรับร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกเป็นอุดมศึกษาในสังกัด สธ. แห่งแรก   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะ…
14:37 ฟิลิปปินส์เตรียมส่งนาวิกโยธินเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลในปฏิบัติการ RIMPAC   ฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือสองลำพร้อมนาวิกโยธิน 700 นายเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเล R…

(ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 17:17:36 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565

มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์แห่งมติคณะรัฐมนตรี เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ให้สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเขาราษฎรเดิม เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ

แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย แผนเฉพาะด้าน 6 แผน ดังนี้

1) แผนการบริหารและจัดการพื้นที่ภูทับเบิก
2) แผนการบริหารจัดการพื้นที่ผ่อนปรน
3) แผนการจัดการพื้นที่อยู่อาศัย
4) แผนการจัดการพื้นที่ทำกิน
5) แผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ และ
6) แผนการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 กรกฏาคม 2560--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง