ข่าวอินโฟเควสท์
11:05 TIPCO จ่ายเงินปันผลปี 60 อัตรา 0.50 บาท/หุ้น ขึ้น XD 19 เม.ย.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล …
10:26 GULF แจ้งบ.ย่อย GCG ลงนามจ้าง STEC สร้างโรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน พร้อมกู้เงินกับ ADB-BBL   บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า เม…

(ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 17:17:36 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565

มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์แห่งมติคณะรัฐมนตรี เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ให้สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเขาราษฎรเดิม เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ

แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย แผนเฉพาะด้าน 6 แผน ดังนี้

1) แผนการบริหารและจัดการพื้นที่ภูทับเบิก
2) แผนการบริหารจัดการพื้นที่ผ่อนปรน
3) แผนการจัดการพื้นที่อยู่อาศัย
4) แผนการจัดการพื้นที่ทำกิน
5) แผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ และ
6) แผนการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 กรกฏาคม 2560--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง