ข่าว “ยุทธศาสตร์ชาติ” เศรษฐกิจล่าสุด

ทั่วไป นายกฯปลื้มไทยได้รับจัดอันดับ EGDI เป็นอันดับที่ 57 จากเดิมอยู่ที่ 73...

12 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม... อ่านต่อ

ทั่วไป กรมที่ดินจัดทำระบบประเมินสำนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อก้าวสู่บริการแห่งความเป็นเลิศ

8 ก.ค. –ThaiPR.net ในปัจจุบันนี้ภาครัฐกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ จากบริบทของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Digital... อ่านต่อ

ทั่วไป นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษ...

7 ก.ค. –ThaiPR.net นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ เกษตรฯ แจงงบ ปี 64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ต่อสภาผู้แทนราษฎร...

1 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรฯ แจงงบ ปี 64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผย... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน เกษตรฯ แจงงบ ปี 64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ต่อสภาผู้แทนราษฎร...

1 ก.ค. –ThaiPR.net สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบป... อ่านต่อ

ทั่วไป นายกรัฐมนตรี แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ...

1 ก.ค. –สำนักโฆษก นายกรัฐมนตรี แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้... อ่านต่อ

การเมือง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563

23 มิ.ย. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... อ่านต่อ

การเมือง นายกฯ เผย"รวมไทยสร้างชาติ" เน้นทุกกลุ่มเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ เตรียมบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ

23 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการทำงานรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด "รวมไทยสร้างชาติ"... อ่านต่อ

ทั่วไป นายกรัฐมนตรีเผยการทำงานรูปแบบใหม่ “รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อประชาชน ย้ำยุทธศาสตร์ชาติ 6...

23 มิ.ย. –สำนักโฆษก นายกรัฐมนตรีเผยการทำงานรูปแบบใหม่ “รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อประชาชน ย้ำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เน้นยึดโยงกับความต้องการของประชาชน... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ หารือเร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติหลังโควิด –...

19 มิ.ย. –ThaiPR.net คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นการประชุมออฟไลน์ครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด 19... อ่านต่อ

ทั่วไป สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

2 มิ.ย. –ThaiPR.net ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ทีโอที ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

19 พ.ค. –ThaiPR.net นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560... อ่านต่อ

ทั่วไป กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าฝ่าวิกฤติยุคโควิด ตั้งศูนย์ AIC ครบ 77 จว. ขับเคลื่อนการปฏิรูปเกษตร...

13 พ.ค. –ThaiPR.net นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center:... อ่านต่อ

ทั่วไป กรมที่ดิน ยกระดับการบริการ สู่ “สังคมไร้เงินสด”

7 พ.ค. –ThaiPR.net นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบาย National e Payment เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0... อ่านต่อ

การเมือง รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี...

5 พ.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ

การเมือง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563

5 พ.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณามติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน TOPICS TODAY: 14 บลจ.เปิดขายกองทุน SSF วันแรก/นายกฯ ประชุมคกก.ยุทธศาสตร์ชาติ

1 เม.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ ยังคงต้องติดตามแถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประจำวัน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโ... อ่านต่อ

ทั่วไป “เฉลิมชัย”เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ ทำเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ...

6 มี.ค. –ThaiPR.net นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธี ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech... อ่านต่อ

การเมือง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ...

3 มี.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ

การเมือง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 มีนาคม...

3 มี.ค. –มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (3 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ทั่วไป นายกรัฐมนตรียืนยัน ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดทิศทาง และแก้ปัญหาของประเทศ

26 ก.พ. –สำนักโฆษก นายกรัฐมนตรียืนยันยุทธศาสตร์ชาติกำหนดทิศทาง และแก้ปัญหาของประเทศ ย้ำไม่มีปัญหาไหนแก้ได้ในวันเดียว วันนี้ (26 ก.พ.63) เวลา 19.30 น. ณ อาคารรัฐสภา... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ 3 ปี สอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ

26 ก.พ. –ThaiPR.net ก.ล.ต. วาง 4 เป้าหมายตอบโจทย์การพัฒนาทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อน 7 แผนยุทธศาสตร์ปี 2563 2565 มุ่งเน้นการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.เปิดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีสอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ

26 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วาง 4 เป้าหมายตอบโจทย์การพัฒนาทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อน 7 แผนยุทธศาสตร์ปี 2563 2565... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.แถลงแผนยุทธศาสตร์ปี 2563 –2565 ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน...

25 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.ปี 2563 –2565 ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน... อ่านต่อ

ทั่วไป วธ.เผยรายชื่อผู้ช่วยปลัดวัฒนธรรม-รองอธิบดีกรมศิลป์-รองผู้อำนวยการ สศร. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว...

21 ก.พ. –ThaiPR.net นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่างลง... อ่านต่อ

เทคโนโลยี รองปลัดฯ “ดีอีเอส”แจงความคืบหน้าด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์-ศูนย์ต่อต้านข่าว...

21 ก.พ. –ThaiPR.net นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมงานเสวนาเพื่อแถลงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง... อ่านต่อ

เทคโนโลยี ทีโอที ผนึกกำลัง MOU ม.มหิดล นำเทคโนโลยี 5G สร้างประโยชน์บริการสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...

20 ก.พ. –ThaiPR.net ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฝ่าย ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นายพิพัฒน์ ขันทอง... อ่านต่อ

ทั่วไป ก.แรงงาน ระดมสมองเร่งแผนพัฒนากำลังคนปี 63 ขับเคลื่อนสู่จังหวัด

19 ก.พ. –ThaiPR.net ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาขับเคลื่อนกพร.ปจ สร้างแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด รับไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 18 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ พาณิชย์ เปิดรับฟังความเห็นยกเลิก กม.ไม่จำเป็นในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดขั้นตอน-อำนวยความสะดว...

17 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง... อ่านต่อ

ทั่วไป เตรียมของบบูรณาการกระทรวง 8.9 พันล้าน ปี 64 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

17 ม.ค. –สำนักโฆษก เตรียมของบบูรณาการกระทรวง 8.9 พันล้าน ปี 64 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก... อ่านต่อ


ข่าว “ยุทธศาสตร์ชาติ”เศรษฐกิจ ก่อน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 13:36 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ