ข่าว ก่อน 5 มีนาคม พ.ศ. 2544

เอแบคโพลล์: ทรรศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อกรณีปัญหาการเลือกสรรคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชา...

ผลสำรวจ มี.ค. 44 –เอแบคโพลล์ การเลือกสรรคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปแล้ว มีข่าวระบุถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันของที่ปรึกษาวุฒิสมาชิกบางท่านเรียกเก... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมกราคม 2544 : สถิติ

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –ธนาคารแห่งประเทศไทย 2543 2543 2544 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ค. มิ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ภาคการเงิน (พันล้านบาท) เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 263.4 266.0 271.1... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมกราคม 2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 สาขาธนาคารพาณิชย์มียอดเงินฝากคงค้าง 276,218.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2,463.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 และเพิ่มขึ้นร้อยละ... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –ธนาคารแห่งประเทศไทย ดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมกราคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยมีค่าดัชนีสูงที่สุด อยู่ที่ระดับ 54.1 เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่ง... อ่านต่อ

การค้าชายแดนไทย-พม่า ปี 2543

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2543 การค้าโดยรวมระหว่างไทยกับพม่ามีมูลค่า 30,711.2 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.58 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.0 จากปี 2542... อ่านต่อ

การสัมมนาระดมสมอง เขตการค้าเสรีไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี : ผลประโยชน์หรือภัยคุกคาม

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กำหนดจัดการสัมมนาระดมสมอง เรื่อง "เขตการค้าเสรีไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี : ผลประโยชน์หรือภัยคุกคาม" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2544 ณ... อ่านต่อ

EU รุกเปิดเจรจาสองฝ่ายเพื่อเปิดตลาดสิ่งทอ

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ EU รุกเจรจาสองฝ่ายเพื่อเปิดตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยได้ทำข้อตกลงสองฝ่ายกับศรีลังกา โครเอเชียและยูเครนแล้ว... อ่านต่อ

ความคืบหน้าของกลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council :...

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2524 ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย... อ่านต่อ

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Economist Intelligence Unit (EIU) ได้ประมาณการในเดือนธันวาคม 2543 ว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของโลกในปี 2544 จะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2543... อ่านต่อ

ผลการประชุมรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจ/การค้าครั้งที่ 3 และเจ้าหน้าที่อาวุโสทางเศรษฐกิจ/การค้าครั้งที่ 2...

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 — 15 กุมภาพันธ์ 2544 สหภาพพม่าได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสทางเศรษฐกิจ/การค้า ครั้งที่ 2 และ... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1/2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11 13 กุมภาพันธ์ 2544 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นางบุญทิพา สิมะสกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์... อ่านต่อ

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปแจ้งรายการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่จะเปิดตลาดภายใต้องค์การการค้าโลก

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐฯ เปิดตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงที่ 3 ภายใต้ความตกลงสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขององค์การการค้าโลก (WTO)... อ่านต่อ

เชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “ประดู่ฉิมพลี มินิมาราธอน” ครั้งทื่ 1 วันที่ 11...

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ดร.ธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางสาวระวิวรรณ... อ่านต่อ

เตือน อย่าโฆษณาสรรพคุณยาสมุนไม่ตรงกับที่ขออนุญาต

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net อย. เตือนผูประกอบการ อย่าลักลอบโฆษณาสรรพคุณยาสมุนไพร หรือยาแผนโบราณต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นยาวิเศษ สามารถเพิ่มพลังทางเพศได้ ย้ำ... อ่านต่อ

อินเดียประกาศยกเลิกการจำกัดปริมาณนำเข้าสินค้า 714 รายการ

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยว่าอินเดียได้ประกาศยกเลิกการจำกัดปริมาณนำเข้าสินค้าจำนวน 714 รายการ... อ่านต่อ

สำนักการจราจรและขนส่งย้ายหน่วยงานบางส่วนไปอยู่ที่ทำการแห่งใหม่

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net นายไชยยุทธ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. แจ้งว่า สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนคือ กองสัญญาณไฟและเครื่องหมาย... อ่านต่อ

เอไอเอสจำหน่ายหุ้นกู้ 1 หมื่น 2 พันล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบันและบุคคลธรรมดาในวงจำกัด

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเซลลูล่าร์... อ่านต่อ

สนส. อบรมอาสาสายด่วน

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กทม.แจ้งว่า สำนักสวัสดิการสังคมโดยกองสังคมสงเคราะห์... อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมแข่งขันขับรถ 4X4 ที่จังหวัดสงขลา

ท่องเที่ยว มี.ค. 44 –ThaiPR.net ด้วย Simex Marketing Sdn.Bhd. ร่วมกับ บริษัท ไทรมาร์ท จำกัด ชมรม ER 4 WD สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคใต้ เขต 1... อ่านต่อ

กทม.รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่องจากมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี...

เทคโนโลยี มี.ค. 44 –ThaiPR.net ที่วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร ดร.ธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง รวมเป็นเงิน... อ่านต่อ

เรียนเชิญร่วมงาน โลกแห่งการเชื่อมโยง ไร้พรมแดน - มุมมองและวิสัยทัศน์ (The networked world — A...

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารเช้าและการนำเสนอมุมมองพร้อมวิสัยทัศน์ในหัวข้อ โลกแห่งการเชื่อมโยง ไร้พรมแดน... อ่านต่อ

สธก. เปิดจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 3 มี.ค.นี้

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net นายชาญ ปฏิมาภรณ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานสถานธนานุบาล กทม. จะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดประเภทเบ็ดเตล็ด... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2544

กฏหมายและประกาศ มี.ค. 44 –สำนักโฆษก เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลแก่ผู้บริหารระดับสูง ของทุกกระทรวงทบวง กรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ ตึกสันติไมตรี... อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวพิธีเปิดงาน Aquatech Asia 2001 ในวันที่ 6 มี.ค. 44...

ทั่วไป มี.ค. 44 –ThaiPR.net กำหนดการ พิธีเปิดงาน Aquatech Asia 2001 และพิธีประกาศรางวัลการจัดการทรัพยากรน้ำดีเด่นแห่งเอเซีย วันที่ 6 มีนาคม 2544 ณ... อ่านต่อ

รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 2 มี.ค.2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 1 มี.ค.44 2 มี.ค.44 ข้าวโพด (Maize) ไซโล (Warehouse) 428 430 428... อ่านต่อ

ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 2 มี.ค.2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 1 มี.ค.44 2 มี.ค.44 หมวดเนื้อสัตว์ สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry... อ่านต่อ

ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 2 มี.ค.2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมการค้าภายใน ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ... อ่านต่อ

ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 2 มี.ค.2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมการค้าภายใน พันบาท (In Thousands) ชนิด พิษณุโลก สุพรรณบุรี ท่าข้าวกำนันทรง นครปฐม ปทุมธานี Types PITSA SUPHAN KAM NAN SONG NAKORN PATUM NULOK BURI PATHUM THANI... อ่านต่อ

ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 มี.ค.2544

เศรษฐกิจ มี.ค. 44 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 2 มี.ค.44 ข้าวสาร ปลายข้าวหอมมะลิราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อ เตรียมส่งมอบให้กับประเทศแอฟริกา... อ่านต่อ

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ททท.กำหนดจัดงานบุญผะเหวด ระหว่าง 2-4 มีนาคม...

ท่องเที่ยว มี.ค. 44 –ThaiPR.net จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงามบุญผะเหวดประจำปี 2544 ขึ้น ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีจครินทร์ร้อยเอ็ด ระหว่าง 2 4... อ่านต่อ


ข่าว ก่อน 2 มีนาคม พ.ศ. 2544 15:59 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ