ข่าวการเมือง ก่อน 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การเมือง นายกฯ ระบุข้อเสนอสปท.คุมสื่อออนไลน์ไม่เกี่ยว"ซิงเกิลเกตเวย์", ยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)... อ่านต่อ

การเมือง รัฐบาลแจงความจำเป็นใช้คำสั่งม. 44 ผ่อนผันกม.เดินเรือ-กม.แรงงานต่างด้าว...

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งชะลอการบังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับ... อ่านต่อ

การเมือง แต่งตั้ง

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)... อ่านต่อ

การเมือง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – บังกลาเทศ...

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือไทย – บังกลาเทศ ครั้งที่ 7 (Draft Agreed Minutes of the 7th Session of the... อ่านต่อ

การเมือง การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education :...

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย... อ่านต่อ

การเมือง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่...

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบต่อการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมค... อ่านต่อ

การเมือง บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น...

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย 2.... อ่านต่อ

การเมือง ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจั...

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 1.... อ่านต่อ

การเมือง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)... อ่านต่อ

การเมือง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี 1. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไปยัง มท. ภายใน 3 เดือน แล้วให้ มท.... อ่านต่อ

การเมือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ....

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้... อ่านต่อ

การเมือง ร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่น...

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.... อ่านต่อ

การเมือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ....

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....... อ่านต่อ

การเมือง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 กรกฏาคม...

ก.ค. 60 –มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (4 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

การเมือง นายกฯ ฝากบทกลอนเป็นกำลังใจให้ ครม.

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... อ่านต่อ

การเมือง ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง"พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์"เป็นประธาน คกก.ปฎิรูปตำรวจ

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม... อ่านต่อ

การเมือง ปธน.เกาหลีใต้โปรยยาหอม หวังเกาหลีเหนือจะไม่แก้ไขปัญหาเมื่อสายเกินไป

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่า นายมูน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความคาดหวังว่า เกาหลีเหนือจะไม่แก้ไขปัญหาเมื่อสายเกินไป... อ่านต่อ

การเมือง กองทัพสหรัฐเผยประเมินผลการโจมตีทางอากาศเมือง “อัล ชาบับ" ในโซมาเลีย

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พันตรี ออดริเซีย เอ็ม แฮร์ริส โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เปิดเผยว่า ทางกองทัพได้โจมตีทางอากาศกลุ่มก่อการร้ายอัล ชาบับ ในโซมาเลีย... อ่านต่อ

การเมือง จีนออกโรงค้านเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ พร้อมเรียกร้องให้เจรจา

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) จีนได้ออกมาคัดค้านการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ พร้อมระบุว่าต้องการหารือประเด็นเกาหลีเหนือภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม... อ่านต่อ

การเมือง ผู้นำสหรัฐ-เยอรมนีต่อสายตรงถกประเด็นสภาพอากาศและการค้าก่อนประชุม G20

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้... อ่านต่อ

การเมือง นายกรัฐมนตรีอินเดียเดินทางเยือนอิสราเอล-เยอรมนีวันนี้

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้เดินทางไปยังประเทศอิสราเอลในวันนี้ โดยเป็นการเดินทางเยือนอิสราเอลเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีอินเดีย... อ่านต่อ

การเมือง (เพิ่มเติม1) เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งแรก

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) เป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้ยิงขีปนาวุธไปตกในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นในช่วงเช้า... อ่านต่อ

การเมือง "สี จิ้นผิง - ปูติน" เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือในประเด็นคาบสมุทรเกาหลี

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้พบปะหารือกับนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้เห็นพ้องที่จะสานความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่... อ่านต่อ

การเมือง (เพิ่มเติม) เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งแรก

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) เป็นครั้งแรก ภายหลังจากได้ยิงขีปนาวุธไปตกในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นในช่วงเช้านี้... อ่านต่อ

การเมือง เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งแรก

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) เป็นครั้งแรก ภายหลังจากได้ยิงขีปนาวุธไปตกในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นในช่วงเช้านี้ อ่านต่อ

การเมือง ปธน.เกาหลีใต้เผยผลวิเคราะห์ขีปนาวุธโสมแดง ฟันธงเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายมูน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ทางกองทัพเกาหลีใต้ได้ทำการวิเคราะห์ขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือได้ยิงในช่วงวันนี้ว่า... อ่านต่อ

การเมือง เกาหลีเหนือเตรียมประกาศข่าวสำคัญบ่ายนี้ หลังยิงขีปนาวุธช่วงเช้า

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สื่อทางการของเกาหลีเหนือรายงานว่า เกาหลีเหนือจะประกาศเรื่องที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ในเวลา 15.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 13.00 น.ตามเวลาไทย วันนี้... อ่านต่อ

การเมือง ทำเนียบขาวสหรัฐปฏิเสธรายงาน "ทรัมป์" เตรียมเดินทางเยือนอังกฤษ

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทำเนียบขาวสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานที่ระบุว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ มีแผนเดินทางเยือนอังกฤษภายในเดือนนี้... อ่านต่อ

การเมือง ปธน.เกาหลีใต้เรียกประชุมสภาความมั่นคง หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเข้านี้

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดี มูน แจ อิน แห่งเกาหลีใต้ ได้สั่งการให้จัดการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้... อ่านต่อ

การเมือง "ทรัมป์" ทวีตข้อความเหน็บแนมเกาหลีเหนือหลังยิงขีปนาวุธเช้าวันนี้

ก.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐได้ทวีข้อความเหน็บแนมเกาหลีเหนือ หลังจากที่เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธในช่วงเช้าวันนี้ ทั้งนี้ ทรัมป์ทวีตข้อความว่า... อ่านต่อ


ข่าวการเมือง ก่อน 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 10:47 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ