เอแบคโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2553 ด้านบันเทิง

ข่าวผลสำรวจ Monday December 13, 2010 07:28 —เอแบคโพลล์

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2553 ด้านบันเทิง: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปใน 19 จังหวัดของประเทศ” ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สระบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ตาก พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สตูล และพัทลุง จำนวน ทั้งสิ้น 2,499 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2553 ซึ่งประเด็นที่พบมีดังนี้

ดาราชายไทย ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2553 อันดับที่ 1 คือ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ได้ร้อยละ 20.6 อันดับที่สอง คือ เคน ธีร เดช วงศ์พัวพันธ์ ได้ร้อยละ 19.4 อันดับที่สาม คือ ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ ได้ ร้อยละ 9.6 อันดับที่สี่ คือ อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ได้ ร้อยละ 9.1 และ ณเดชน์ คูกิมิยะ ได้ ร้อยละ 6.6 ตามลำดับ

ดาราหญิงไทย ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2553 อันดับที่ 1 คือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ได้ ร้อยละ 24.1 อันดับที่สอง คือ แพน เค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ได้ ร้อยละ 18.1 อันดับที่สาม คือ แอน ทองประสม ได้ ร้อยละ 12.3 อันดับที่สี่คือ แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ได้ ร้อย ละ 9.0 และ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ได้ ร้อยละ 7.3 ตามลำดับ

นักร้องชายไทย ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2553 อันดับที่ 1 คือ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ได้ ร้อยละ 22.0 อันดับที่สองได้แก่ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว ได้ร้อยละ 16.4 อันดับที่สาม คือ ไผ่ พงศธร (ร้อยละ 9.2) อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ และ กัน เดอะสตาร์ (มีค่าร้อยละเท่ากัน คือ 5.7) ตามลำดับ

นักร้องหญิงไทย ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2553 อันดับที่ 1 คือ ดา เอ็นโดฟิน ได้ร้อยละ 19.8 อันดับที่สอง คือ ตั๊กแตน ชลดา ได้ ร้อยละ 13.8 อันดับที่สาม คือ ต่าย อรทัย ได้ ร้อยละ 11.5 อันดับที่สี่ คือ แก้ม เดอะสตาร์ ได้ ร้อยละ 8.5 และ พั้นช์ วรกาญจน์ โรจน วัชร ได้ ร้อยละ 7.8 ตามลำดับ

กลุ่มนักร้อง/วงดนตรี ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2553 อันดับที่หนึ่ง คือ บอดี้แสลม ได้ ร้อยละ 29.2 อันดับที่สอง คือ แคลช ได้ ร้อยละ 12.4 อันดับที่สาม คือ โปเตโต้ ได้ ร้อยละ 11.9 อันดับที่สี่ คือ ไอน้ำ ได้ ร้อยละ 10.5 และ แทตทูคัลเลอร์ ได้ ร้อยละ 5.3 ตามลำดับ

ละครไทย ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2553 อันดับที่ 1 คือ ธาราหิมาลัย (ช่อง 3) ได้ร้อยละ 16.0 อันดับที่สอง คือ วนิดา (ช่อง 3) ได้ร้อยละ 13.6 อันดับที่สามคือ 365 วันแห่งรัก (ช่อง 3) ได้ร้อยละ 11.7 อันดับที่สี่คือ มาลัยสามชาย (ช่อง 5) ได้ร้อยละ 9.1 และอันดับที่ ห้าคือ นักสู้พันธุ์ข้าวเหนียว (ช่อง 7) ได้ร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

ภาพยนตร์ไทย ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2553 อันดับที่ 1 คือ สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก ได้ ร้อยละ 19.2 อันดับที่สอง คือ กวน มึน โฮ ได้ ร้อยละ 18.3 อันดับที่สาม คือ ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ ได้ ร้อยละ 11.2 อันดับที่สี่ คือ หลวงพี่เท่ง 3 ได้ ร้อยละ 9.0 และ ชั่วฟ้าดิน สลาย ได้ ร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

     จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่าตัวอย่าง     ร้อยละ 54.8 เป็นหญิง

ร้อยละ 45.2 เป็นชาย

                    ตัวอย่าง       ร้อยละ 17.1 อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

ร้อยละ 23.9 อายุระหว่าง 20 — 29 ปี

ร้อยละ 19.0 อายุระหว่าง 30 — 39 ปี

ร้อยละ 17.2 อายุระหว่าง 40 — 49 ปี

และร้อยละ 22.8 อายุ 50 ปีขึ้นไป

                    ตัวอย่าง       ร้อยละ 63.8 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

รองลงมาคือร้อยละ 32.5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

และร้อยละ 3.7 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

                    ตัวอย่าง       ร้อยละ 23.6 ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษา

ร้อยละ 22.6 ระบุอาชีพค้าขายรายย่อย/อิสระ

ร้อยละ 13.7 ระบุอาชีพพนักงานบริษัท

ร้อยละ 13.4 ระบุอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 12.4 ระบุอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ

ร้อยละ 7.5 ระบุอาชีพรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป

ร้อยละ 5.0 ระบุอาชีพเกษตรกร/ประมง

และร้อยละ 1.8 ระบุว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงการจัดอันดับ “ดาราชายไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553
อันดับที่     “ดาราชายไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553                     ค่าร้อยละ
1     ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี                              20.6
2     เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์                             19.4
3     ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ                                9.6
4     อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์                              9.1
5     ณเดชน์ คูกิมิยะ                                 6.6
6     อื่นๆ เช่น บี้ เดอะสตาร์/ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ/ เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ/

วี วีรภาพ สุภาพไพบูลย์/ มาริโอ้ เมาเร่อ/ อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์/ หมาก ปริณ สุภารัตน์ 34.7

     รวมทั้งสิ้น                                  100.0

ตารางที่ 2 แสดงการจัดอันดับ “ดาราหญิงไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553
อันดับที่     “ดาราหญิงไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553                 ค่าร้อยละ
1     อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ                          24.1
2     แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์                        18.1
3     แอน ทองประสม                            12.3
4     แอฟ ทักษอร  ภักดิ์สุขเจริญ                        9.0
5     พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์                         7.3
6     อื่นๆ เช่น อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล/ นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์/ ชมพู่ อารยาเอฮาเก็ต/

ญาญ่า อุรัสญา เสปอร์บันด์/ เจนนี่ เทียนโพธ์สุวรรณ/ ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ 29.2

     รวมทั้งสิ้น                              100.0

ตารางที่ 3 แสดงการจัดอันดับ “นักร้องชายไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553
อันดับที่     “นักร้องชายไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553                      ค่าร้อยละ
1     เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย                             22.0
2     บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว                               16.4
3     ไผ่ พงศธร                                   9.2
4     อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์                               5.7
5     กัน เดอะสตาร์                                  5.7
6     อื่นๆ เช่น โตโน่ เดอะสตาร์/ เสก โลโซ/ บ่าววี/ ป๊อบ แคลอรี่ บลา บลา/ หนู มิเตอร์/
      ชิน ชินวุฒิ อินทรคูสิน/ ไอซ์ ศรัญญู วินัยพานิช/  โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร           41.0
     รวมทั้งสิ้น                                   100.0

ตารางที่ 4 แสดงการจัดอันดับ “นักร้องหญิงไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553
อันดับที่     “นักร้องหญิงไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553                  ค่าร้อยละ
1     ดา เอ็นโดฟิน                              19.8
2     ตั๊กแตน ชลดา                              13.8
3     ต่าย อรทัย                               11.5
4     แก้ม เดอะสตาร์                              8.5
5     พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร                          7.8
6     อื่นๆ เช่น เอิร์น เดอะสตาร์/ เจนิเฟอร์ คิ้ม/ น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์/ ฝน ธนสุนทร/
      ศิริพร อำไพพงษ์/ จินตหรา พูนลาภ                      38.6
     รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 5 แสดงการจัดอันดับ “กลุ่มนักร้อง/วงดนตรีไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553
อันดับที่     “กลุ่มนักร้อง/วงดนตรีไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553                  ค่าร้อยละ
1     บอดี้แสลม                                   29.2
2     แคลช                                     12.4
3     โปเตโต้                                    11.9
4     ไอน้ำ                                     10.5
5     แทตทูคัลเลอร์                                  5.3
6     อื่นๆ เช่น เฟย์ฟางแก้ว/ ซิงกูล่า/ พริกไทย/ เค-โอติก/ กามิกาเซ่/ เคลียร์ / เดอะริชแมนทอย  30.7
     รวมทั้งสิ้น                                   100.0

ตารางที่ 6 แสดงการจัดอันดับ “ละครไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553
อันดับที่     “ละครไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553                       ค่าร้อยละ
1     ธาราหิมาลัย (ช่อง 3)                              14.0
2     วนิดา (ช่อง 3)                                 13.6
3     365 วันแห่งรัก (ช่อง 3)                             11.7
4     มาลัยสามชาย (ช่อง 5)                              9.1
5     นักสู้พันธุ์ข้าวเหนียว (ช่อง 7)                            7.5
6     ดวงใจอัคนี (ช่อง 3)                               7.0
7     อื่นๆ เช่น/ ระบำดวงดาว (ช่อง 3)/ ไทรโศก (ช่อง 3)/ วิวาห์ว้าวุ่น (ช่อง 3)/
      พระจันทร์ลายพระยัคฆ์ (ช่อง 7)/ ตะวันยอแสง (ช่อง 7)                 37.1
     รวมทั้งสิ้น                                   100.0

ตารางที่ 7 แสดงการจัดอันดับ “ภาพยนตร์ไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553
อันดับที่     “ภาพยนตร์ไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2553                  ค่าร้อยละ
1     สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก                           19.2
2     กวน มึน โฮ                              18.3
3     ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ                           11.2
4     หลวงพี่เท่ง 3                              9.0
5     ชั่วฟ้าดินสลาย                              7.5
6     อื่นๆ เช่น องค์บาก 3/ สาระแนสิบล้อ/ อินทรีย์แดง/ มายเบสต์บอดี้การ์ด/

บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)/ แฟนใหม่/ เการักที่เกาหลี ซอร์รี่ ซารังเฮโย 34.8

     รวมทั้งสิ้น                                100

--เอแบคโพลล์--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ