เอยูโพล: เป้าหมาย GEN Z

ข่าวผลสำรวจ Tuesday August 2, 2022 09:56 —เอแบคโพลล์

1 ใน 5

ของคนไทยคือชาว GEN Z

GEN Z เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากถึง 10 ล้านคนของคนทั้งประเทศ มีลักษณะเฉพาะตัวคือความเป็นตัวของตัวเองสูง ชีวิตและเทคโนโลยีเป็นหนึ่งเดียว เรียนรู้ตลอดเวลา มีความเชื่อว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสามารถออกแบบการทำงานด้วยตัวเองได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลหรือเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต

โดยเป้าหมายหลักในการเรียนของกลุ่ม GEN Z คือเรียนเพื่อให้มีความความรู้ที่จะนำไปสู่การได้ทำงานที่ดี และเป็นช่องทางในการหารายได้ (78.2%) ขณะที่ร้อยละ 9.8 และ ร้อยละ 7.3 เรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญา และเพื่อครอบครัว ที่เหลือคือร้อยละ 4.7 อยากได้ เกรียตินิยม อยากได้การยอมรับจากสังคม ทำตามความฝันของตัวเอง และเพื่อหาแรงบันดาลใจ คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ ซึ่งสิ่งที่คน GEN Z ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือร้อยละ 29.9 มองว่าชีวิตไม่ใช่การทำงานเพียงอย่างเดียว ต้องมีความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) มีอิสระในการทำงาน และสามารถทำงานได้ทุกที่ รองลงมาคือร้อยละ 21.0 ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจและทำอาชีพอิสระ ทั้งนี้ร้อยละ 17.3 มองว่าเป้าหมายการทำงานคือการได้ทำงานที่สบายได้เงินเยอะ ในขณะที่ร้อยละ 10. 7 มีเป้าหมายคือการมีอาชีพที่มั่นคงและได้ทำงานที่ตนเองรัก

จากผลสำรวจข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการเรียนและการทำงานของกลุ่ม GEN Z เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรวางกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของกลุ่ม GEN Z พร้อมฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคต และองค์กรที่จะรองรับคนกลุ่มนี้เข้าทำงานในอนาคตควรปรับเปลี่ยนการบริหารรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมเพื่อดึงคนกลุ่มนี้ไว้ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญเรื่องสถานที่ เวลาในการทำงาน รวมทั้งการให้อิสระและความยืดหยุ่นในการทำงาน เหล่านี้จะช่วยดึงศักยภาพของคนกลุ่ม GEN Z ให้สามารถสร้างประโยชน์ให้องค์กรได้มากขึ้น

ที่มา: เอยูโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ