‘พาณิชย์’ ลงนาม MOU ไทย-จีน สร้างโอกาสการค้าข้ามพรมแดนกลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง ผ่านเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟจีนกับเอเชีย

ข่าวเศรษฐกิจ Friday December 4, 2020 13:30 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

?พาณิชย์? ร่วมลงนาม MOU ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จีนมอบเงินกว่า 14 ล้านบาท หนุนไทยสร้างโอกาสการค้าข้ามพรมแดนผ่านเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ ด้านไทยมอบ ม.เชียงใหม่ ศึกษากฎระเบียบด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมส่งออกสินค้าไทยไปจีน พร้อมฝึกอบรมยกระดับ SMEs เริ่มดำเนินงาน ธ.ค. นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) และอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (นายหยาง ซิน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยจีนได้มอบเงินจำนวน 452,600 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 14 ล้านบาท สำหรับให้ไทยดำเนินโครงการ ?สร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง จากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia? (Boosting Cross-Border Trade Opportunities in MLC SEZs through R3A and China-Pan Asia Railway Network) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2559 ซึ่งจีนได้ตั้งกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เป็นเงินกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือของประเทศสมาชิก

นางอรมน เสริมว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดำเนินโครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง จากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia โดยได้เริ่มดำเนินงานในเดือนธันวาคมนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce: CBEC) เสนอแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ให้เป็นศูนย์กลาง CBEC ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านเส้นทาง R3A และเขตการค้าเสรีคุนหมิง โดยสร้างต้นแบบธุรกิจ CBEC และจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน โดยใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนที่สร้างเชื่อมต่อลงมาจากคุนหมิงถึงบ่อหาน เพื่อกระจายสินค้าไปในจีนและเชื่อมถึงยุโรป

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ก่อนหน้านี้ 4 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 52 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน 2) โครงการพัฒนาการอำนวยความสะดวกตามแนวชายแดน 3) โครงการจัดกิจกรรมเวทีภาคธุรกิจแม่โขง-ล้านช้าง และ 4) โครงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วย สมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน มีความร่วมมือสำคัญ 5 สาขา ได้แก่ ความเชื่อมโยง การพัฒนาศักยภาพในการผลิต ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ และการเกษตรและการลดความยากจน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบให้เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทย ในสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน สำหรับในปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าระหว่างไทยกับสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีมูลค่า 95,006 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกมูลค่า 44,479 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้ามูลค่า 50,527 ล้านเหรียญสหรัฐ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

3 ธันวาคม 2563

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ