ข่าวอินโฟเควสท์
18:24 ตุรกีเตรียมจัดเลือกตั้งประธานาธิบดี-สมาชิกรัฐสภา พรุ่งนี้   ตุรกีจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาในวันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะ…
17:46 เกิดเหตุระเบิดในเมืองหลวงของเอธิโอเปีย บาดเจ็บอย่างน้อย 83 คน ขณะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต   สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดระหว่างการชุม…
17:14 "เสียวหมี่" เตรียมเข้าเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกง หวังระดมทุน $6.1 พันล้าน   เสียวหมี่ คอร์ป บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีน เปิดเผยในวันนี้ว่า บริษัทหวั…
16:27 นายกฯ หารือภาคเอกชนไทยฝากช่วยขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับคณะเอกชนไทย ได้แก่ …
16:09 "คิม จอง พิล" อดีตนายกฯเกาหลีใต้ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 92 ปี   นายคิม จอง พิล อดีตนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปูทางสู่การฟื้นความ…

กรุงเทพโพลล์: “เซ็ตซีโร่ กกต. การเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ?”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 08:27:30 น.

คนไทย 45.0 % ยังไม่เห็นการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ กกต. แต่หากมีการเซ็ตซีโร่ กกต. ประชาชน 47.3% ไม่เห็นด้วย โดย ส่วนใหญ่ 57.0 % ไม่ค่อยเชื่อมั่น

ว่าการเซ็ตซีโร่กกต. แล้วการเลือกตั้งจะโปร่งใส ไร้การซื้อเสียง และ 55.7% ไม่กังวลหากเซ็ตซีโร่ กกต. แล้ว การเลือกตั้งจะเลื่อนออกไป

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “เซ็ตซีโร่ กกต. การเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร?” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน

จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,205 คน พบว่า

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการเตรียมการขับเคลื่อนการจัดการเลือกตั้งของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตามโรดแมปกำหนดจัดการเลือกตั้งในต้นปี 2561

พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.0 ไม่เห็นการเตรียมการใดๆเลย ขณะที่ร้อยละ 30.6 เห็นการเตรียมการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่เร่งรีบ ส่วนร้อยละ 18.8 เห็นการเตรียมการเลือกตั้งที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่เหลือร้อยละ 5.6 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร กับการเซ็ตซีโร่ กกต. หรือให้ กกต. ชุดปัจจุบันทั้งหมดพ้นวาระ ตามเจตนารมณ์ของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.3 ระบุว่า “ไม่เห็นด้วย”เพราะน่าจะผสมระหว่าง กกต. ชุดเก่า ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กับ กกต. ชุดใหม่ เพื่อจะได้สานงาน

ต่อได้เลย ขณะที่ร้อยละ 44.6 ระบุว่า “เห็นด้วย” เพราะจะได้เป็น กกต. ชุดเดียวกันมีที่มาเหมือนกันทั้งหมด ไม่ทำงานแบบปลาสองน้ำ ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.1 ไม่แน่ใจ

ด้านความเชื่อมั่นต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. แล้ว จะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส  ไร้การซื้อเสียง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 35.3

เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่ากังวลมากน้อยเพียงใดว่าการเซ็ตซีโร่ กกต.  แล้วจะทำให้การเลือกตั้งตามโรดแมปถูกเลื่อนออกไป ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.7 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะ

ที่ร้อยละ 38.6 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ที่เหลือร้อยละ 5.7 ไม่แน่ใจ
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ความเห็นต่อการเตรียมการขับเคลื่อนการจัดการเลือกตั้งของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตามโรดแมปกำหนดจัดการเลือกตั้งในต้นปี 2561

ไม่เห็นการเตรียมการใดๆเลย                                         ร้อยละ          45.0

เห็นการเตรียมการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่เร่งรีบ                     ร้อยละ          30.6

เห็นการเตรียมการเลือกตั้งที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม                            ร้อยละ          18.8

ไม่แน่ใจ                                                         ร้อยละ           5.6

2. ข้อคำถาม “เห็นด้วยหรือไม่อย่างไร กับการเซ็ตซีโร่ กกต. หรือให้ กกต. ชุดปัจจุบันทั้งหมดพ้นวาระ ตามเจตนารมณ์ของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.)”
ไม่เห็นด้วย  เพราะน่าจะผสมระหว่าง กกต. ชุดเก่า ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กับ

กกต. ชุดใหม่ เพื่อจะได้สานงานต่อได้เลย                      ร้อยละ          47.3

เห็นด้วย    เพราะจะได้เป็น กกต. ชุดเดียวกันมีที่มาเหมือนกันทั้งหมด

ไม่ทำงานแบบ ปลาสองน้ำ                                  ร้อยละ          44.6

ไม่แน่ใจ                                                         ร้อยละ           8.1

3. ความเชื่อมั่นต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. แล้วจะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส  ไร้การซื้อเสียง
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 26.5 และน้อยที่สุดร้อยละ 30.5)             ร้อยละ          57.0

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 28.4 และมากที่สุดร้อยละ 6.9)              ร้อยละ          35.3

ไม่แน่ใจ                                                         ร้อยละ           7.7

4. ความกังวลต่อการเซ็ตซีโร่ กกต.  แล้วจะทำให้การเลือกตั้งตามโรดแมปถูกเลื่อนออกไป
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 26.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 29.3)             ร้อยละ          55.7

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 28.6 และมากที่สุดร้อยละ 10.0)             ร้อยละ          38.6

ไม่แน่ใจ                                                         ร้อยละ          5.7

รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตามโรดแมปกำหนดจัดการเลือกตั้งในต้นปี 2561

2) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. ตามเจตนารมของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.)

3) เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. แล้ว การเลือกตั้งจะโปร่งใส  ไร้การซื้อเสียง
4) เพื่อสะท้อนกังวลต่อการเซ็ตซีโร่ กกต.  แล้วจะทำให้การเลือกตั้งตามโรดแมปถูกเลื่อนออกไป
ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ? 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบ

เลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล           :  6 –7 มิถุนายน 2560

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ               :  8 มิถุนายน 2560

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน     ร้อยละ
เพศ

ชาย                               602        50

หญิง                               603        50

รวม                             1,205       100

อายุ

18 ปี - 30 ปี                       131      10.9

31 ปี - 40 ปี                       266      22.1

41 ปี - 50 ปี                       319      26.4

51 ปี - 60 ปี                       295      24.5

61 ปี ขึ้นไป                         194      16.1

รวม                             1,205       100

การศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี                      744      61.7

ปริญญาตรี                           341      28.3

สูงกว่าปริญญาตรี                      120        10

รวม                             1,205       100

อาชีพ

ลูกจ้างรัฐบาล                        160      13.3

ลูกจ้างเอกชน                        282      23.4

ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร        461      38.2

เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง                59       4.9

พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ            188      15.6

นักเรียน/ นักศึกษา                     29       2.4

ว่างงาน/ รวมกลุ่ม                     26       2.2

รวม                             1,205       100

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง