กรุงเทพโพลล์: “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน”

ข่าวผลสำรวจ Monday November 4, 2019 08:09 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน”

ประชาชน 43.6% มองอนุทิน ชาญวีรกูลมีผลงานเด่นสุดในไตรมาสแรก อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 อุตตม สาวนายน อันดับ 4 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และ อันดับ5 มนัญญา ไทยเศรษฐ์

ส่วนโครงการหรือผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ โครงการชิม ช้อป ใช้ รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกัญชาเพื่อการแพทย์

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,199 คน พบว่า

กรุงเทพโพลล์: “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน”

โครงการหรือผลงานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาลคือ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 และ เฟส 2 คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30.7 กัญชาเพื่อการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 28.4 ยกระดับ อสม.หมอประจำบ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และ รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คิดเป็นร้อยละ 25.9

สำหรับรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 25.4 อุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลัง) คิดเป็นร้อยละ 19.6 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์) คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมนัญญา ไทยเศรษฐ์ (รมช.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์) คิดเป็นร้อยละ 15.3

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. โครงการหรือผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาล (10 อันดับแรก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 และ เฟส 2       ร้อยละ 31.5
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ            ร้อยละ 30.7
กัญชาเพื่อการแพทย์            ร้อยละ 28.4
ยกระดับ อสม.หมอประจำบ้าน        ร้อยละ 28.1
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน     ร้อยละ 25.9
แบน 3 สารพิษการเกษตร          ร้อยละ 24.7
ประกันรายได้ยางพารา           ร้อยละ 20.1
ปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน       ร้อยละ 14.4
การเรียนการสอนโค๊ดดิ้ง          ร้อยละ 12.2
โครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย       ร้อยละ  8.8

2. รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด (10 อันดับแรก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข)      ร้อยละ 43.6
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม)    ร้อยละ 25.4
อุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลัง)                ร้อยละ 19.6
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์)       ร้อยละ 17.5
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ (รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)            ร้อยละ 15.3
เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)             ร้อยละ  8.2
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รมว.กระทรวงคมนาคม)                ร้อยละ  7.7
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รมว. กระทรวงมหาดไทย)            ร้อยละ  6.2
วราวุธ ศิลปอาชา (รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)      ร้อยละ  5.8
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)        ร้อยละ  5.6

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงโครงการหรือผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาล

2) เพื่อสะท้อนถึงรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 28-29 ตุลาคม 2562

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 2 พฤศจิกายน 2562

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ