กรุงเทพโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2563

ข่าวผลสำรวจ Monday December 28, 2020 07:15 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2563

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ที่สุดแห่งปี 2563 ? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 1,090 คน พบว่า

 • ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวสถานการณ์ COVID-19 และการล็อกดาวน์ ในประเทศไทย ร้อยละ 87.5
 • ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวผู้ติดเชื้อ COVID -19 ทั่วโลก ร้อยละ 79.4
 • บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี คือ ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสู้ COVID -19 ร้อยละ 59.2
 • โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ โครงการคนละครึ่ง ร้อยละ 44.6
 • ที่สุดแห่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ในปีนี้ คือ การใช้ชีวิตแบบ new normal ร้อยละ 77.9
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ....... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อันดับ                               ร้อยละ
 1  ข่าวสถานการณ์ COVID-19 และการล็อกดาวน์ ในประเทศไทย        87.5
 2  ข่าวสาวลักลอบเข้าไทย ติด COVID -19                63.7
 3  ข่าวรัฐบาลประกาศเยียวยาประชาชนช่วง COVID-19            61.5
 4  ข่าวจ่าคลั่งกราดยิงกลางเมืองโคราช                  34.9
 5  ข่าวครูทำร้าย เด็กนักเรียนอนุบาล                   34.4

2.ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อันดับ                               ร้อยละ
 1  ข่าวผู้ติดเชื้อ COVID -19 ทั่วโลก                   79.4
 2  การคิดค้นวัคซีนป้องกัน COVID -19                  60.6
 3  การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา                 52.3
 4  สงครามการค้าระหว่างจีน- สหรัฐอเมริกา                24.3
 5  ไฟไหม้ป่าออสเตรเลีย                       19.5

3. บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ......
อันดับ                               ร้อยละ
 1  ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เป็นด่านหน้าสู้ COVID -19        59.2
 2  ตูน บอดี้สแลม และโน๊ต อุดม กับโครงการตลาดใจ             12.2
เปิดรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ COVID -19
 3  นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.                  10.7
 4  บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ลงพื้นที่ แจกของช่วยเหลือสังคม             10.1
 5  ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ มือปราบ COVID -19                3.5

4. โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ.......
อันดับ                               ร้อยละ
 1  โครงการคนละครึ่ง                        44.6
 2  โครงการเราไม่ทิ้งกัน                       19.4
 3  ลดค่าน้ำค่าไฟ และคืนเงินประกันค่าไฟและค่าน้ำ              15.4
 4  เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ              9.4
 5  การลดเงินสมทบเข้าประกันสังคมช่วง COVID-19              6.6

5. ที่สุดแห่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ในปีนี้ 5 อันดับแรก คือ..... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อันดับ                               ร้อยละ
 1  การใช้ชีวิตแบบ new normal                    77.9
 2  งดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน                     48.8
 3  การโอน-จ่ายเงิน ผ่านแอปฯ/สแกน QR Code              43.0
 4  การซื้อสินค้าและสั่งอาหารออนไลน์ส่งถึงบ้าน มากขึ้น            35.8
 5  งดเดินทางไปต่างประเทศ                      20.3

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2563 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ประชาชน ให้ความสนใจตลอดปี 2563 รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของ กรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 18-22 ธันวาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 26 ธันวาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ