กรุงเทพโพลล์: คนกรุงกับการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่

ข่าวผลสำรวจ Friday December 30, 2022 08:06 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: คนกรุงกับการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่

คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยว โดยอยากไปเที่ยวเข้าวัดทำบุญมากที่สุด

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยวคือสถานที่สะอาด ปลอดภัย และ เดินทางสะดวกสบาย

ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 กังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะกลับมาอีก หากต้องเดินทางท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เห็นว่าของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

โดยคนกรุงอยากไปเคาท์ดาวน์บนภู บนดอย อากาศหนาวๆ มากที่สุด

ผลสำรวจเรื่อง ?คนกรุงกับการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?คนกรุงกับการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่? โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,203 คน พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยว โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 34.6 จะไปเที่ยวเข้าวัดทำบุญ รองลงมาร้อยละ 32.8 จะกลับไปเที่ยวบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ และร้อยละ 28.4 จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ขณะที่ร้อยละ 23.1 ไม่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยว จะอยู่บ้านเฉยๆ / ติดทำงาน

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ในช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้คือ สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด ปลอดภัย และสถานที่ท่องเที่ยวสะดวกสบายต่อการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 26.7 เท่ากัน รองลงมาคือสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 22.7 และสถานที่ท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายคุ้มค่า เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 17.3

ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดหากต้องเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 กังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะกลับมาอีก รองลงมาร้อยละ 52.0 กังวลกับการจราจรติดขัดเป็นแนวยาว และร้อยละ 48.2 กังวลกับอุบัติเหตุ บนท้องถนน

ทั้งนี้เมื่อถามความเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราเที่ยวด้วยกัน ช้อปดีมีคืนที่รัฐบาลจะให้เป็นของขวัญปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 46.5 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามว่าหากมีโอกาส อยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2023 แบบใด คนกรุงอยากไปเคาท์ดาวน์บนภู บนดอย อากาศหนาวๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาคืออยากไปเคาท์ดาวน์ริมทะเล เกาะสวยๆ คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอยากไปเคาท์ดาวน์นั่งสมาธิ สวดมนต์ข้ามปีที่วัด คิดเป็นร้อยละ 23.3

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้?

มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยว โดย     ร้อยละ     76.9
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     จะไปเที่ยวเข้าวัดทำบุญ                     ร้อยละ 34.6
               จะกลับไปเที่ยวบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ           ร้อยละ 32.8
               จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด                ร้อยละ 28.4
               จะเที่ยว ช้อปปิ้ง กินข้าว ตามร้านอาหาร            ร้อยละ 27.5

ห้างฯใกล้พื้นที่พักอาศัย

จะไปเที่ยวเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2023 ในสถานที่จัดงาน ร้อยละ17.4

               จะไปเที่ยวต่างประเทศ                     ร้อยละ 1.1
ไม่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยว จะอยู่บ้านเฉยๆ / ติดทำงาน      ร้อยละ     23.1

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้

สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด ปลอดภัย     ร้อยละ     26.7
สถานที่ท่องเที่ยวสะดวกสบายต่อการเดินทาง     ร้อยละ     26.7
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม     ร้อยละ     22.7
สถานที่ท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายคุ้มค่า เหมาะสม     ร้อยละ     17.3
สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง      ร้อยละ     3.9
สถานที่ท่องเที่ยวมีการโฆษณาผ่านสื่อบ่อยๆ          ร้อยละ     1.8
อื่นๆ อาทิเช่น สถานที่สงบ คนน้อย     ร้อยละ     0.9
?
3. เรื่องที่กังวลมากที่สุดหากต้องเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะกลับมาอีก     ร้อยละ     52.2
การจราจรติดขัดเป็นแนวยาว     ร้อยละ     52.0
อุบัติเหตุ บนท้องถนน      ร้อยละ     48.2
ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว     ร้อยละ     46.1
การเมาแล้วขับ     ร้อยละ     30.4
การฉวยโอกาสโก่งราคาค่าที่พัก อาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว     ร้อยละ     23.9
อื่นๆ อาทิเช่น ไม่มีเรื่องกังวล กลัวเงินหมด     ร้อยละ     0.8
4. ข้อคำถาม ?คิดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราเที่ยวด้วยกัน ช้อปดีมีคืนที่รัฐบาลจะให้เป็นของขวัญปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใด?

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     53.5
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 48.0 และมากที่สุด ร้อยละ 5.5)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     46.5
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 40.1 และน้อยที่สุด ร้อยละ 6.4)


5. ข้อคำถาม ?หากมีโอกาส ท่านอยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2023 แบบใด?

ไปเคาท์ดาวน์บนภู บนดอย อากาศหนาวๆ          ร้อยละ     35.4
ไปเคาท์ดาวน์ริมทะเล เกาะสวยๆ     ร้อยละ     25.0
ไปเคาท์ดาวน์นั่งสมาธิ สวดมนต์ข้ามปีที่วัด     ร้อยละ     23.3
ไปเคาท์ดาวน์ตามสถานที่ๆ จัดงานเช่น เซ็นทรัลเวิลด์     ร้อยละ     6.3
ไปเคาท์ดาวน์บนแพ ริมแม่น้ำสวยๆ     ร้อยละ     4.5
ไปเคาท์ดาวน์ผับ บาร์ดังๆ     ร้อยละ     1.6
อื่นๆ อาทิเช่น ฉลองกับครอบครัวที่บ้าน ดูพลุริมน้ำ     ร้อยละ     3.9รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้
2)     เพื่อสะท้อนความเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราเที่ยวด้วยกัน ช้อปดีมีคืนที่รัฐบาลจะให้เป็นของขวัญปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 20 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ธนบุรี บางเขน บางกะปิ บางซื่อ บางนา บางบอน บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ภาษี สาทร สายไหม และหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,203 ตัวอย่าง

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 8 ? 13 ธันวาคม 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 30 ธันวาคม 2565


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     584     48.5
      หญิง     619     51.5
รวม     1,203     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     326     27.1
      31 ? 40 ปี     238     19.8
      41 ? 50 ปี     224     18.6
      51 ? 60 ปี     222     18.5
      61 ปีขึ้นไป      193     16.0
รวม     1,203     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     819     68.1
      ปริญญาตรี     348     28.9
      สูงกว่าปริญญาตรี     36     3.0
รวม     1,203     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     105     8.7
     ลูกจ้างเอกชน     285     23.7
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     453     37.7
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     40     3.3
     ทำงานให้ครอบครัว     6     0.5
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     132     11.0
     นักเรียน/นักศึกษา     147     12.2
     ว่างงาน      35     2.9
รวม     1,203     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ